Jan Skácel: 100. výročí narození

Světově proslulý význačný český básník Jan Skácel by se 7. února 2022 dožil 100 let.

Jan Skácel (7. 2. 1922 - 7. 11. 1989)

Jan Skácel byl významným českým spisovatelem, který patří ke generaci, která prošla totálním nasazením. Skácel se psaní věnoval již během svého mládí a krátce po válce mu bylo zakázáno publikovat. Mnoho z jeho knih tak vyšlo ve samizdatu nebo v rámci exilové literatury. Publikovat mohl Skácel až v roce 1981, avšak pouze v jednom brněnském deníku, svobodného vydávání se dočkal až v roce 1989, listopadové revoluce se však bohužel o pár dní nedožil. Jeho dílo bylo oceňováno zejména v zahraničí, kam se dostalo díky exilovému vydávání. Postupem času se stalo vyhledávaným také u nás a stal se oceňovaným spisovatelem.

Pro jeho tvorbu je příznačný silný vztah k Moravě. Jeho témata se často dotýkají morálky a problémů s ní spojených, jeho častými tématy jsou venkovské prostředí, sepětí člověka s přírodou, oproštění od moderního světa, chaosu. Je to básník ticha a pokory, jeho básně obsahují i tajemství, která by podle Skácela měla být součástí básně.