Finance

Hlášení tržeb

Chcete-li nahlásit tržbu za jedno představení, zvolte formulář "Hlášení tržeb". Chcete-li nahlásit tržby za více představení, zvolte formulář "Hromadné hlášení tržeb". Pokud se představení uskutečnila v ČR, odešlete formulář na e-mailovou adresu: hana.ondrichova@aurapont.cz. Pokud se představení uskutečnila v zahraničí,  odešlete formulář na e-mailovou adresu: marketa.kotrbova@aurapont.cz. Do e-mailu uveďte, zda si přejete fakturu zaslat elektronicky, či poštou. Jakmile obdržíme vyplněný formulář, vystavíme vám fakturu na autorské honoráře, kterou následně uhradíte. Dbejte, prosím, na správné uvedení vašich fakturačních údajů.

Výplaty honorářů

Našem klientům poskytujeme kompletní vedení honorářové agendy. Provádíme pravidelné  i nepravidelné úhrady honorářů, dle přání našich klientů. Mohou si zvolit libovolný účet i způsob výplaty. Vystavujeme souhrnný přehled vyplacených honorářů jako podklad pro daňové přiznání. Samozřejmá je naše komunikace s účetním nebo daňovým poradcem klienta.

Možné způsoby výplaty honorářů v ČR jsou - hotovostně: přímo v agentuře Aura-Pont, nebo dle dohody na místě určení, poštovní poukázkou na adresu klienta, bankovním převodem. Mimo území ČR nabízíme výplatu honoráře bankovním převodem nebo zasláním šeku. Honoráře vám můžeme vyplatit v CZK, EUR, USD, GBP. 

Jsme tu pro vás

Pečlivě spravujeme vaše autorské honoráře. Staráme se o vás od sepsání smluv přes účtování honorářů až k jejich výplatě.

Hana Ondřichová

účetní, hlášení tržeb, faktury

tel: +420 731 520 528
email: hana.ondrichova@aurapont.cz