Jsme tu pro vás již celých 30 let!

Divadelní a literární agentura Aura-Pont zahájila svou činnost 1. září 1990 a záhy navázala spolupráci s nejdůležitějšími partnery doma i ve světě. Od té doby stála u zrodu velkého množství divadelních inscenací, rozmanitých projektů či vydání knih. Aura-Pont je jednou z prvních nezávislých kulturních institucí založených v porevolučním Československu. Zpočátku zastupoval Aura-Pont především literáty z okruhu disidentů a exulantů, k nim se pak připojili autoři tzv. šedé zóny. Mezi prvními klienty tak byl kromě Václava Havla i František Langer, Vladimír Holan, Jan Skácel či Ludvík Aškenazy, Milan Uhde, Pavel Landovský a Josef Topol, i tvůrci cimrmanovského mýtu Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák, z překladatelů pak Jaroslav Kořán, Josef Balvín, František Fröhlich, Antonín Přidal, Jiří Josek či Pavel Dominik. V září 1992 se zastupovaní umělci rozšířili o herce a moderátory, režiséry a skladatele scénické hudby a později bylo založeno i produkční oddělení...

Více informací o naší bohaté historii najdete zde.