Na cestě k Shakespearovi

Monografie Jiřího Joska se soustředí na tradici překládání díla Williama Shakespeara do češtiny. Úvod je věnován obecnému pohledu na problematiku překladu divadelních her, tělo práce však tvoří srovnávací analýzy a reflexe konkrétních překladatelských úkonů a úkolů  - ať už jde o problémy spojené s odlišnými jazykovými systémy, nebo s rozdílností společensko-historických kontextů.

Prof. Jan Vedral ve svém odborném posudku k této relativně útlé, leč nesmírně obohacující knize uvedl, že je: „vynikající studijní materiál, sloužící nejen k poznání Shakespearovy dramatiky či k promýšlení problematiky překladu určeného k scénickému provedení, ale také […] doklad téměř holistického dramaturgického přístupu k interpretaci textu na základě [Joskova] hlubokého, hermeneutického pochopení a současně znalosti živého kontextu scénického umění, divadla, pro něž je překlad určen.“

To, že má práce Jiřího Joska významný přesah do divadelního prostředí, zdůrazňuje i doktor Miroslav Jindra, který ve svém posudku píše: „[Dílo] těchto kvalit naše translatologická literatura dosud neměla k dispozici. Objevování klíčových příznaků Shakespearovy dramatické a básnické tvorby a jejich převodů do češtiny, přehledně organizované a systematicky srovnané, přerůstá na řadě míst do obecnějších poloh a formuluje sdělení, která jsou relevantní pro problematiku literárního překládání v nejširším smyslu, takže toto Joskovo dílo má veškeré předpoklady stát se inspirativní užitečnou příručkou, ba přímo učebnicí, jak teatrologickou, tak translatologickou.“

Publikace se setkala s pozitivním přijetím odborné veřejnosti, jehož důkazem je i recenze Jitky Sloupové v Lidových novinách: „Josek sumarizuje jak svou zkušenost překladatele, tak praxi pedagoga v Ústavu translatologie FF UK, a to s ohromnou schopností zhuštěně formulovat zásady překladatelské práce (a umění) v kontextu jazyka, doby a divadelní estetiky. Může sloužit jako stručné dějiny českého shakespearovského překladu, domýšlející průkopnické dílo Otokara Fischera a Jiřího Levého.“

Kniha z Malé řady edice DISK vydalo Nakladatelství KANT – Karel Kerlický pro Akademii múzických umění v Praze. Více informací naleznete na stránkách Edice DISK AMU.

(s využitím TZ Na cestě k Shakespearovi red.)