Rezidence v Münchner Kammerspiele: cena na podporu současné dramatiky

Město Mnichov, nakladatelství Drei Masken Verlag a divadlo Münchner Kammerspiele vypisují cenu na podporu současné dramatiky.

Cena je určena dramatičkám a dramatikům, kteří jsou na začátku kariéry, mají maximálně dvě uvedené hry a nejsou zastoupeni v německojazyčném prostoru dosud žádným nakladatelstvím.  Uzávěrka je 15.9.2022.

Zájemci musí poslat následující podklady:

  • 10 stránkovou ukázku z textu hry
  • Jednostránkové expozé hry
  • Expozé (max. 3 strany) dalšího projektu, na kterém by zájemce/zájemkyně chtěla pracovat během rezidence v Münchner Kammerspiele
  • Tabelární životopis

Všechny uvedené podklady je třeba dodat elektronicky ve formátu pdf v němčině nebo angličtině na adresu: foerderpreis.dramatik@muenchen.de