Soutěž Dráma 2023 - uzávěrka se blíží!

Blíží se 24. ročník soutěže původních dramatických textů DRÁMA, který každoročně vyhlašuje slovenský Divadelný ústav ve spolupráci s Divadlem Jána Palárika v Trnavě, Činohrou Národního divadla Košice a Divadlem Jozefa Gregora Tajovského ve Zvolene.

Soutěž DRÁMA 2023 je otevřena pro každého, kdo by se chtěl ucházet se svou tvorbou o vítězství v soutěži původních dramatických textů ve slovenštině či češtině. Soutěž je anonymní.

Její uzávěrka je 31. ledna 2024!

Partnerem soutěže je Rozhlas a televize Slovenska – Rádio Devín. 

Oceněné dramatické texty se díky speciálním cenám organizátorů a partnerů soutěže představí publiku v různých formách zpracování.

Jak poslat soutěžní texty e-mailem?

Přihlašované texty bez označení jména či jiného identifikátoru mohou autorky a autoři poslat e-mailem na anna.soltysova@theatre.sk.

Email musí kromě soutěžního textu obsahovat naskenovanou přihlášku a též doklad o zaplacení registračního poplatku v hodnotě 20 € (IBAN:
SK34 8180 0000 0070 0007 1011, peňažný ústav: Štátna pokladnica, číslo účtu: 7000071011/8180, pozn. súťaž DRÁMA).


Jak poslat soutěžní texty poštou?

Přihlašované texty v jednom exempláři a v digitální podobě na CD nosiči nebo USB klíčence spolu s přihláškou v zalepené obálce a s dokladem o zaplacení registračního poplatku v hodnotě 20 € (IBAN: SK34 8180 0000 0070 0007 1011, peňažný ústav: Štátna pokladnica, číslo účtu: 7000071011/8180, pozn. súťaž DRÁMA) zašle autorka nebo autor na adresu:
Divadelný ústav
Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava
heslo „DRÁMA 2023“


Koordinátorka súťaže: Anna Šoltýsová
e-mail: anna.soltysova@theatre.sk