Stückemarkt 2021 vyhlášen

Pro všechny autory a divadla byla opět vyhlášena výzva na Theatertreffen Stückemarkt 2022.

Deadline přihlášek je 17.11.2021.

Více informací na webu festivalu.

Tentokrát s mottem "Jakou cenu má (pro nás) budoucnost?" vyzývá Stückemarkt 2022 již potřetí za sebou autory a divadelníky z celého světa, aby zaslali svá díla, která mají odvahu vytvářet obrysy možné budoucnosti a hledat estetiku a umělecké přístupy, které nám umožní zažít utopické i dystopické světy.

Kdo budeme, až skončí současnost?

Nejvýznamnější německý divadelní festival Theatertreffen svolává každoročně v květnu do Berlína divadelní tvůrce, novináře a hosty z celého světa. Od roku 1978 je nedílnou součástí Theatertreffen také Stückemarkt: festival, na němž se představeují dosud méně známí dramatici. Jako nejstarší iniciativa na podporu současné dramatiky v německy mluvícím divadle se úspěšně podílí na dlouhodobém rozvoji dramatiků a je fórem pro výměnu mezi  dramatiky, divadelníky, kurátory festivalů, vydavateli a kritiky. V roce 2012 zahájil Stückemarkt proces otevírání se současnému pojetí autorství a hledá nové formy autorství a inovativní divadelní jazyky současnosti.

Otevřená výzva je určena všem umělcům a divadelním tvůrcům, kteří by měli zájem přihlásit svá díla.