Egon Hostovský

dramatik, spisovatel

(1908-1973)

Byl nejmladším z osmi dětí v početné židovské rodině spolumajitele nevelké textilní továrny. Po maturitě na náchodském reálném gymnáziu začal studovat filozofii v Praze, záhy však přešel na univerzitu ve Vídni. Ani tam však studium nedokončil. Vrátil se do Čech v roce 1930 a pracoval až do roku 1937 v různých nakladatelstvích. Poté se stal úředníkem ministerstva zahraničí. Přednášel v Bruselu a, když byla naše země okupována Německem, vydal se do Paříže, Libanonu a odtud do New Yorku. Zde pracoval na československém konzulátu.Po válce se vrátil domů. V roce 1948 byl diplomatem na zastupitelském úřadě v Norsku. Za rok se však úřadu vzdal a v roce 1950 se natrvalo usadil v USA. V Americe působil nejprve jako učitel češtiny, potom jako novinář a redaktor Svobodné Evropy. Bohatá prozaická tvorba Egona Hostovského v sobě nese několik výrazných rysů: je to jeho specifické české židovství, expresionismus po 1. světové válce a později filozofie existencialismu a moderní psychologie. Ve svých prózách se soustřeďuje na téma narušení mezilidského dorozumění, jeho hrdinové se cítí cizinci mezi lidmi. Trpí pocitem osamění, marně se pokoušejí navázat trvalejší vztahy.

Výběr z literární tvorby:

 • Zavřené dveře - 1926
 • Stezka podél cesty - 1927
 • Ghetto v nich - 1928
 • Danajský dar – 1930
 • Ztracený stín - 1931
 • Případ profesora Körnera - 1932
 • Černá tlupa – 1933
 • Žhář – 1935
 • Dům bez pána – 1937
 • Tři starci - 1938
 • Listy z vyhnanství – 1946
 • Sedmkrát v hlavní úloze - 1946
 • Úkryt – 1946
 • Cizinec hledá byt - 1947
 • Nezvěstný - 1956
 • Půlnoční pacient - 1958
 • Dobročinný večírek - 1958
 • Všeobecné spiknutí – 1969
 • Literární dobrodružství českého spisovatele v cizině - 1966 Toronto, 1995 Praha

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Aura-Pont, s.r.o.

tel: +420 603 265 067
email: info@aurapont.cz