František Langer

spisovatel

(1888-1965)

Jako absolvent lékařské fakulty Univerzity Karlovi narukoval na haličskou frontu, byl zajat, vstoupil do legií a stal se šéflékařem 1. pluku. Od roku 1920 působil dál jako aktivní vojenský lékař, zároveň se věnoval literární a dramatické tvorbě. V letech 1935 až 1938 byl dramaturgem Městského divadla na Královských Vinohradech. Po vyhlášení protektorátu emigroval a pracoval jako šéf zdravotnictví čs. Armády ve Francii a v Anglii. Od roku 1945 se věnoval literatuře, z poválečné doby jsou cenné jeho paměti Byli a bylo (1963) objektivními informacemi o uměleckých přátelích z počátku století a meziválečného období. Langer se stýkal s anarchistickými literáty, spolu s Haškem zakládal Stranu mírného pokroku v mezích zákona, patřil k okruhu přátel bratří Čapků. Je také autorem řady loutkových her.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Aura-Pont, s.r.o.

tel: +420 603 265 067
email: info@aurapont.cz