Jan Antonín Pitínský

dramatik, režisér

(1955)

Vl. jm. Zdeněk Petrželka, dramatik a režisér, kromě vlastních her je autorem četných dramatizací, jevištních adaptací a básnických sbírek. Pro jeho dramatickou tvorbu je charakteristická vysoká literární kultivovanost. V jeho textech i režiích je patrný zájem o detail, hudební cit se promítá do melodie a rytmizace řeči.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Aura-Pont, s.r.o.

tel: +420 603 265 067
email: info@aurapont.cz