Jaroslav Geraskov Otčenášek

překladatel

(1974)

Překladatel z bulharštiny, chorvatštiny, bosenštiny a dalších balkánských jazyků, zaměřen na jihoslovanské prostředí, etnolog, slavista, folklorista – mj. výbor erotických pohádek a legend z Bulharska a Makedonie Jak muži přišli ke svému údu (Dybbuk 2011). Překládá mj. hry populárního chorvatského dramatika Miro Gavrana.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Aura-Pont, s.r.o.

tel: +420 603 265 067
email: info@aurapont.cz