Jiří Šotola

dramatik, spisovatel, básník

(1928 - 1989)

Básník, prozaik, dramatik, herec a divadelní režisér, kterého proslavily především jeho historické romány Kuře na rožni a Tovaryšstvo Ježíšovo.

Dílo:

 • Náhrobní kámen (1946) – sbírka básní
 • Červený květ (1955)
 • Za život (1955)
 • Óda na hazard – zde projevuje kladný vztah k dobrodružství
 • Čas dovršený
 • Svět náš vezdejší (1957) – básnická sbírka, tzv. poezie všedního dne, laděno velmi pacifisticky, objevuje se zde varování před atomovou válkou.
 • Venuše z Mélu (1959) – básnická sbírka, milostná poezie
 • Bylo to v Evropě (1960) – protiválečná poema s židovskou tematikou, projevuje zde snahu pochopit „smysl dějin“. Dílo je oslavou socialismu.
 • Hvězda Ypsilon (1962) – básně s častým tématem stárnutí, smrti i koloběhu života, pravděpodobně jeho nejznámější sbírka. Základ sbírky tvoří čtyři básně na smrt V. Tháma, K. H. Máchy, přírodovědce J. B. Lamarca a politika A. Bendy. Myšlenkou zde je, že smrt hodnotí život.
 • Poste restante (1963) – sbírka, ve které jsou básně ve formě fiktivních dopisů, psaných židovské dívce své lásce z mládí. Tato dívka zde funguje jako jeho svědomí.
 • A co básník : antologie české poezie 20. století (1964)
 • Co a jak (1964) – sbírka básní; verše jsou velmi pesimistické, pochybuje zde o smyslu života
 • Podzimníček (1967) – sbírka básní
 • Psí hodinky (1968) – výbor ze sbírek Hvězda Ypsilon, Co a jak, Podzimníček a úryvek ze hry Antiorfeus
 • Oranžová ryba (1968) – výbor z milostné poezie s motivy hledání smyslu života v moderní době
 • Tovaryšstvo Ježíšovo (1969) – historický román z doby po konci třicetileté války na panství Košumberk, kterou zahájil svoji prozaickou činnost; děj se soustřeďuje na hraběnku Marii Maximiliánu Slavatovnu, skromnou vdovu, která se zřekla majetku ve prospěch jezuitského řádu, další význ.postavou je i o svém poslání pochybující páter Had, člen Tovaryšstva Ježíšova (Jezuitů). Podle románu byl natočen stejnojmenný chorvatský film (2004).
 • Kuře na rožni (1974 v samizdatu, 1976 v nakladatelství Československý spisovatel) – mistrný román z doby napoleonských válek; hlavním hrdinou je zběh Matěj Kuře, který se přidá k potulným hercům a loutkařům; je úspěšný, dostane se až do Benátek. Po návratu do Čech je přijat do hraběcích služeb jako pořadatel divadelního představení na zámku v Litomyšli. Toto jeho působení ale dopadá jinak, než očekával. Román byl zdramatizován Zdeňkem Potužilem v Divadle na okraji v roce 1979.
 • Waterloo (1967) – divadelní hra
 • Julián Odpadlík (1970) – televizní hra
 • Ajax : Komedie o 3 dějstvích (1977)
 • Svatý na mostě (1978) – historický román; postava Jana Nepomuckého, pražského generálního vikáře, který byl r. 1393 na králův rozkaz shozen z mostu do Vltavy; proticírkevní hledisko
 • Možná je na střeše kůň: Komedie o 3 obrazech (1980)
 • Pěší ptáci (1981)
 • Bitva u Kreščaku (1982)
 • volná trilogie: Malovaný děti (1983), Róza Rio (1986), Podzim v zahradní restauraci (1988)
 • Padalo listí, padala jablíčka (1985) – poeticko-skeptické drama
 • Osmnáct Jeruzalémů (1986) – novela o křížové výpravě zfanatizovaných dětí do Svaté země
 • A jenom země bude má : Máchovská variace : Hra o 2 dílech, (1987)
 • Podzim v zahradní restauraci (1988)
 • Cesta Karla IV. do Francie a zpět – drama
 • Antiorfeus – drama
 • Chicago – drama
 • Rellevue – drama
 • Příběh lásky a cti – scénář k filmu o J. Nerudovi a K. Světlé.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Aura-Pont, s.r.o.

tel: +420 603 265 067
email: info@aurapont.cz