Jitka Jílková

překladatel

(1954)

Studovala nejprve na Komenského univerzitě v Bratislavě knihovnictví a vědecké informace, od roku 1998 teorii kultury na Univerzitě Karlově v Praze. Mezi lety 1992 a 1997 se živila jako tlumočnice, překladatelka a organizátorka kulturních akcí. Roku 1997 se stala ředitelkou Pražského divadelního festivalu německého jazyka. Už roku 1992 připravila dva programy pro rozhlas: Spílání sobě (výběr, překlad a zpracování textů E. Jelinekové a R. P. Grubera) a Pokusy milovat (překlad a zpracování povídky B. Schwaigerové). Od začátku 90. let se věnuje intenzivně překládání odborných textů (řada katalogů k výstavám především současného umění), prózy a divadelních her. Z prózy u nás vyšly v jejich překladech mimo jiné: tři povídky v antologii Návštěva ve Švýcarsku (1986), Petra Handkeho Tři pokusy (1993), Literární průvodce po Rakousku (1996), Elfriede Jelinekové Milovnice (1999), Pianistka (2004) a Lačnost (2006), Jakoba Arjouniho Ještě pivo (2007) a Všechno nejlepší, Turku (2008). V roce 2005 obdržela rakouský Zlatý odznak za zásluhy o Rakouskou republiku. 

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Aura-Pont, s.r.o.

tel: +420 603 265 067
email: info@aurapont.cz