Josef Balvín

dramaturg, překladatel

(1923 - 2009)

Dramaturg, divadelní publicista a historik, překladatel z němčiny. V době, kdy nesměl působit v oblasti kultury, se začal intenzivněji zabývat překladatelskou činností (nejdříve pod cizími jmény), především v oblasti dramatu, ale i prózy a odborné divadelní literatury. Na knize Vídeňské lidové divadlo. Od Hanswursta Stranitzkého k Nestroyovi (1990) se podílel jako spolupořadatel, autor historické studie a dvou do knihy zařazených překladů (Nestroye a Raimunda). Je spoluautorem Knihy o kabaretu (1988), autorem dvou hereckých monografií (o Vlastimilu Brodském a o Martinu Růžkovi). Do 1970 publikoval v časopise Divadlo, později v samizdatových sbornících O divadle, po roce 1989 publikuje v časopisech Svět a divadlo a Divadelní noviny. Externě přednášel na katedře divadelní vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a na Divadelní fakultě Akademie múzických umění, kde vedl mj. překladatelský seminář. V posledních letech se podílel na dramaturgii Pražského divadelního festivalu německého jazyka.

Překlady z němčiny:

Artmann, H(ans) C(arl): Ani zrnko pepře pro Czermaka (Kein Pfeffer für Czermak; D, Praha, Svět a divadlo, 1993; premiéra Praha Divadelní spolek Puchmajer 1996)
Bahr, Hermann: Koncert (Das Konzert; premiéra České Budějovice, Jihočeské divadlo 1992; a další divadla)
Baierl, Helmut: Kurážná matka Flincová (Frau Flinz; D, Praha, Orbis 1963; premiéra Praha, Divadlo československé armády 1962)
Bauer, Wolfgang: Magic Afternoon (Magic Afternoon; D, Praha, Dilia 1975, jako Eva Dlabačová)
Bernhard, Thomas: Immanuel Kant (Immanuel Kant; D, Praha Dilia 1979; premiéra Brno, Národní divadlo 1999)
Bernhard, Thomas: Minetti (Minetti; D, in: Hry I, Praha, Divadelní ústav 1998)
Bernhard, Thomas: Před penzí (Vor dem Ruhestand; D, Praha Dilia 1980; in: Hry I, Praha, Divadelní ústav 1998)
Bernhard, Thomas: Síla zvyku (Die Macht der Gewohnheit; D, in: Hry II, Praha, Divadelní ústav 1999)
Bernhard, Thomas: Společnost na lovu (Die Jagdgesellschaft; D, in: Hry II, Praha, Divadelní ústav 1999)
Bernhard, Thomas: Světanápravce (Der Weltverbesserer; D, in: Hry II, Praha, Divadelní ústav 1999)
Bernhard, Thomas: Zdání klame (Der Schein trügt; D, in: Hry I, Praha, Divadelní ústav 1998, + Jaroslav Bílý)
Braulich, Heinrich: Max Reinhardt (Max Reinhard; LF, Praha, Orbis 1969)
Broch, Hermann: Vyprávění služky Zerlíny (Die Erzählung der Magd Zerline; P, Praha, Divadlo za branou II 1992; premiéra Praha, Divadlo za branou II, 1992)
Büchner, Georg: Dantonova smrt (Dantons Tod; D, in: Dílo, Praha, Odeon 1987; Praha, Dilia 1983; premiéra Ústí nad Labem, Činoherní studio 1983; premiéra Praha, Národní divadlo 1987; a další divadla)
Canetti, Elias: Komedie marnivosti (Die komödie der Eitelkeit; D, Praha, Dilia 1986)
Dorst, Tankred: Amálka, bobr a král na střeše (Ameley, der Biber und der König auf dem Dach; D, premiéra Olomouc, Moravské divadlo 1998)
Forte, Dieter: Martin Luther a Thomas Münzer aneb Začátky účetnictví (Martin Luther a Thomas Münzer oder Die Einführung der Nuchhaltung; D, Praha, Dilia 1979)
Frisch, Max: Triptychon (Triptychon; D, Praha, Dilia 1980)
Hacks, Peter: Adam a Eva (Adam und Eva; D, Praha, Dilia 1983; premiéra Ostrava, Státní divadlo 1982)
Hacks, Peter: Amfitryon (Amfitryon; D, Praha, Dilia 1977; premiéra Karlovy Vary, Divadlo V. Nezvala 1978)
Hacks, Peter: Chudý rytíř (Der arme Rötter; D, Praha, Dilia 1979; premiéra Jihlava, Horácké divadlo 1979)
Hacks, Peter: Jarmark ve Voloprtech (Das Jahrmarktsfest zu Plundersweilern; D, Praha, Dilia 1977, + Jiří Gruša, oba jako Eva Dlabačová; premiéra Most, Divadlo pracujících 1982, + Jiří Gruša, oba jako Eva Dlabačová; premiéra České Budějovice, Jihočeské divadlo 1983, + Jiří Gruša, oba jako Eva Dlabačová; premiéra Olomouc, Studio Fórum 1984, + Jiří Gruša, oba jako Eva Dlabačová)
Hacks, Peter: Mír (Der Frieden; D, premiéra Československý rozhlas 1987, jako Eva Dlabačová)
Hacks, Peter: Rozhovor v domě Steinových o nepřítomném panu Goethovi (Das Gespräch im Hause Stein über den abwesenden Herrn von Goethe; D, Praha, Dilia 1976, jako Eva Dlabačová)
Hacks, Peter: Rózička sní (Rosie Träumt; D, Praha, Dilia 1976, jako Eva Dlabačová)
Hein, Christoph: Čekárna (Passage; D, Praha, Dilia 1987)
Hein, Christoph: Pravdivý příběh AQ (Die wahre Geschichte des AQ; D, Praha, Dilia 1984; premiéra Ústí nad Labem, Činoherní studio 1988)
Hofmannsthal, Hugo von: Kristinčin návrat (Cristinas Heimreise; D, premiéra i tisk Praha, Národní divadlo 2000)
Hofmannsthal, Hugo von: Neúplatný aneb Škola manželů (Der Unbestechliche; Praha, Dilia 1977; premiéra Liberec, Divadlo F. X. Šaldy 1977, jako Eva Dlabačová)
Horváth Ödön von: Benátská noc (Italienische Nacht; D, Praha, Dilia 1979; premiéra Cheb, Západočeské divadlo 1980)
Horváth Ödön von: Kazimír a Karolína (Kasimir und Karoline; D, premiéra Liberec, Divadlo F. X. Šaldy 1972, jako Jaroslav Bílý)
Kipphardt, Heinar: Bratr Eichmann (Bruder Eichmann; D, Praha, Dilia 1985)
Kipphardt, Heinar: Joel Brand (Joel Brand; D, Praha, Dilia 1967; premiéra Pardubice, Východočeské divadlo 1967)
Kipphardt, Heinar: März, život umělce (März, ein Künstlerleben; D, Praha, Dilia 1982)
Kipphardt, Heinar: Ve věci J. R. Oppenheimera (In der Sache J. Robert Oppenheimer; D, Praha, Dilia 1965; premiéra Praha, Divadlo československé armády 1965)
Kleineidam, Horst: Večer před svatbou (Polterabend; D, Praha, Dilia 1976, jako Eva Dlabačová)
Kleist, Heinrich von: Amfitryon (Amphitryon; D, Praha, přílohy časopisu Divadlo ve spolupráci s agenturou AURA-PONT 1995)
Knauth, Joachim: Slavík (Nachtigall; D, Praha, Dilia 1975; premiéra Liberec, Divadlo F. X. Šaldy 1975, jako Zdeněk Bláha; premiéra Šumperk, Severomoravské divadlo 1977 jako Zdeněk Bláha)
Knauth, Joachim: Miles gloriosus aneb Tlučhuba (Der Maulheld; D, Praha, Dilia 1976, jako Zdeněk Bláha; jako premiéra Jihlava, Horácké divadlo 1975, jako Zdeněk Bláha; jako Tlučhuba (Miles gloriosus) premiéra Uherské Hradiště, Slovácké divadlo 1977, jako Zdeněk Bláha; jako Tlučhuba premiéra Praha, Městská divadla pražská-ABC 1979, jako Zdeněk Bláha)
Knauth, Joachim: Ženy na sněmu (Weibersolksversammlung; D, Praha, Dilia 1988; premiéra České Budějovice, Jihočeské divadlo 1987)
Lindemayr, Maurus: Hanswurst v dochtorském divadle na trzích nepostradatelný aneb Pražští ševci (Der bey einem Arzten Theater unentbehrliche Hanswurst oder Die Prager Schuster; D, in: Divadlo v Kotcích, Praha, Panorama 1992; premiéra Mladá Boleslav, Městské divadlo 1997)
Mayenburg, Marius von: Tvář v ohni (Das Feuergesicht; D, Praha, Divadelní ústav 1999)
Mitterer, Felix: Návštěvní doba (Die Besuchszeit; D, premiéra i tisk Praha, Národní divadlo 1991)
Morgnerová, Irmtraud: Svatba v Cařihradu (Hochzeit in Konstantinopel; R, Praha, Práce 1974, jako Věra Saudková)
Mueller, Harald: Tichá noc (Stille Nacht; D, Praha, Dilia 1977, jako Eva Dlabačová)
Mueller, Harald: Zimní cesta (Winterreise; D, Praha, Dilia 1977, jako Eva Dlabačová)
Müller, Heiner: Cement (Zement; D, Praha, Dilia 1975, jako Eva Dlabačová)
Müller, Heiner: Hamlet-stroj (Hamletmaschine; D, in: Příkaz a jiné texty, Praha, Dilia 1982)
Müller, Heiner: Hérakles 5 (Hérakles 5; D, in: Příkaz a jiné texty, Praha, Dilia 1982)
Müller, Heiner: Kvartet (Quartett; D, in: Příkaz a jiné texty, Praha, Dilia 1982)
Müller, Heiner: Příkaz (Der Auftrag; D, in: Příkaz a jiné texty, Praha, Dilia 1982)
Müller, Heiner: Shakespearův Titus Andronikus. Anatomie a komentář (Titus Fall of Rom; D, Praha, Dilia 1989)
Nestroy, Johann Nepomuk: Dům čtyř letor (Das Haus der Temperamente; D, in: Vídeňské lidové divadlo. Od Hanswursta Stranitzkého k Nestroyovi, Praha, Odeon 1990;premiéra Praha, Divadlo na Vinohradech 1994; jako Dům čtyř temperamentů premiéra Liberec, Divadlo F. X. Šaldy 1976, jako Zdeněk Bláha)
Nestroy, Johann Nepomuk: Namlouvání a ženění (Liebesgeschichten und Heiratssachen; D, Praha, Dilia 1976, jako Eva Dlabačová; premiéra Jihlava, Horácké divadlo 1976, jako Eva Dlabačová; premiéra Uherské Hradiště, Slovácké divadlo 1979, jako Eva Dlabačová; premiéra Praha, Realistické divadlo Z. Nejedlého 1980, jako Eva Dlabačová; jako Námluvy a ženění premiéra Pardubice, Východočeské divadlo 1980, jako Eva Dlabačová)
Nestroy, Johann Nepomuk: Opice a ženich (Der Affe und der Bräntigam; D, premiéra Praha, Divadlo v Dlouhé 1999)
Nestroy, Johann Nepomuk: Pro nic za nic (Umsonst; D, Praha, Dilia 1985; premiéra Liberec, Divadlo F. X. Šaldy 1984; a další divadla)
Nestroy, Johann Nepomuk: Tajné peníze, tajná láska (Geheimes Geld, geheime Liebe; D, premiéra i tisk Praha, Národní divadlo 1992)
Raimund, Ferdinand: Alpský král a nelida (Der Alpenkönig und der Menschenfeind; D, in: Vídeňské lidové divadlo. Od Hanswursta Stranitzkého k Nestroyovi, Praha, Odeon 1990)
Salvatore, Gaston: Stalin (Stalin; D, Praha, Dilia 1990)
Schlesinger, Klaus: Michael (Michael; R, Praha, Odeon 1985, jako Eva Pátková)
Schiller, Friedrich: Úklady a láska (Kabale und Liebe; D, Praha, Dilia 1981; premiéra Brno, Státní divadlo 1981; premiéra Praha, Národní divadlo 1982)
Schnitzler, Arthur: Duše - krajina širá (Das weite Land; D, premiéra Praha, Divadlo na Vinohradech 1992; jako Neznámá pevnina Praha, Městská divadla pražská-Rokoko 1977)
Schnitzler, Arthur: Literatura (Literatur; D, in: Dramatika vídeňské moderny, Praha - Bratislava, Divadelní ústav 2000)
Schnitzler, Arthur: Rej (Der Reigen; D, Praha, Dilia 1986; jako Dokolečka dokola premiéra Brno, Státní divadlo 1988)
Soyer, Jura: Astoria (Astoria; D, Praha, Dilia 1980; premiéra Cheb, Západočeské divadlo 1980)
Strauss, Botho: Ithaka (Ithaka; D, Praha, Svět a divadlo 1999)
Strauss, Botho: Park (Der Park; D, Praha, Svět a divadlo, 1994)
Strauss, Botho: Velcí a malí (Gross und Klein; D, Praha, Dilia 1981)
Schwab, Werner: Můj Psímorda (Mein Hundemund; D, Brno, Větrné mlýny 1998)
Schwab, Werner: Prezidentky (Die Präsidentinnen; D, separát časopisu Svět a divadlo, 1995; Brno, Větrné mlýny 1998)
Tabori, George: Balada o vídeňském řízku (Die Ballade vom Wiener Schnitzel; D, Praha, Svět a divadlo 1997; in: Černé mše, Brno, Větrné mlýny 2000)
Tabori, George: Bílý muž a Rudá tvář (Seisman und Rotgesicht; D, Svět a divadlo, 1991; premiéra i tisk Praha, Národní divadlo 1991; in: Černé mše, Brno, Větrné mlýny 2000)
Tabori, George: Goldbergovské variace (Goldberg-Variationen; D, Praha, Svět a divadlo 1992; in: Černé mše, Brno, Větrné mlýny 2000)
Tabori, George: Kanibalové (Die Kannibalen; D; in: Černé mše, Brno, Větrné mlýny 2000)
Tabori, George: Mein Kampf (Mein Kampf; D, premiéra i tisk Praha, Realistické divadlo 1990; in: Černé mše, Brno, Větrné mlýny 2000)
Tabori, George: Poslední noc měsíce září (Die letzte Nacht im September; D, Praha, Svět a divadlo 1997)
Wedekind, Frank: Lulu (Lulu. Die Urfassung; D, premiéra Praha, Činoherní klub 1994)
Wedekind, Frank: Probuzení jara (Das Frühlingserwachen; D, premiéra Ostrava, Divadlo Petra Bezruče 1988)
Weisenborn, Günther: Lofter aneb Ztracená tvář (Lofter oder Das verlorene Gesicht; D, Divadlo 1957, + Eva Balvínová; premiéra České Budějovice, Jihočeské divadlo, + Eva Balvínová; a další divadla)
Weisenborn, Günther: Klauni z Avignonu (Die Clowns von Avignon; D, premiéra Liberec, Divadlo F. X. Šaldy 1975, jako Valerie Sochorovská)
Weiss, Peter: Nový proces (Der neue Prozess; D, Praha, Dilia 1983)
Weiss, Peter: Trockij v exilu (Trotzki im Exil; D, Praha, Dilia 1990)
Wekwerth, Mafres: Proměna divadla (Theater in Veränderung; EE, Praha, Orbis 1964, + Eva Balvínová)

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Aura-Pont, s.r.o.

tel: +420 603 265 067
email: info@aurapont.cz