Martin Crimp

dramatik

(1956)

Britský dramatik a překladatel. Někdy je přiřazován k dramatice "in-yer-face", která se nejvíce projevila v 90. letech v Británii, v češtině se pro "in-yer-face" užívá spíše termínu "cool" nebo "coolness dramatika". Crimp ukazuje mezilidské vztahy jako vyprázdněné a deprimující - jeho postavy neprožívají (a ani nedokáží prožít) lásku nebo radost. Crimpův styl se vyznačuje strohým dialogem, kdy si citově zmrzačené postavy drží emocionální odstup od dění. Zajímá se více o formální a jazykovou vybroušenost svých her, než o příběh. Je též označován za autora postdramatického.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Aura-Pont, s.r.o.

tel: +420 603 265 067
email: info@aurapont.cz