Miroslav Jindra

překladatel

(1929)

Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a záhy se stal pedagogem řady vysokoškolských katedrách jazyků. Překladatelské činnosti a problematice překladů anglicky psané literatury se začal intenzivněji věnovat v polovině 70. let, ačkoliv překladatelem je již od roku 1954. Vydal přes 50 knižních překladů a překladů současné poezie. Byl dlouhodobým členem výboru Obce překladatelů a předsedou poroty Překladatelské soutěže Jiřího Levého, České a Slovenské asociace amerikanistů, Jazykovědného sdružení, Kruhu moderních filologů a Českého centra Mezinárodního PEN klubu. Zajímá se zejména o kanadskou kulturu a literaturu, na Filozofické fakultě UK založil regionální program kanadských studií.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Aura-Pont, s.r.o.

tel: +420 603 265 067
email: info@aurapont.cz