Tom Stoppard

dramatik

(1937)

Sir Tom Stoppard, rodným jménem Tomáš Straussler, rodák ze Zlína, je britský dramatik a scenárista. Od svých sedmnácti pracoval jako novinář a divadelní kritik v Bristolu, v šedesátých letech už psal vlastní divadelní hry. Prosadil se shakespearovskou parafrází Rosenkrantz a Guildenstern jsou mrtvi, která vzbudila pozornost na edinburském festivalu v roce 1966. Aktivně psal scénáře pro televizi, rozhlas i pro film – jeho nejznámějším počinem se zřejmě stala hra Zamilovaný Shakespeare. V sedmdesátých letech se angažoval v problematice lidských práv v zemích východního bloku a publikoval několik článků na podporu tamní disidentské scény. V roce 1977 jako člen Amnesty International navštívil bývalý Sovětský svaz a Československo, kde se setkal s Václavem Havlem. Pod záštitou Nadace Charty 77 byla v roce 1983 ve Stockholmu poprvé udělena Cena Toma Stopparda určená autorům českého původu za esejistické dílo. Do České republiky se vrátil v roce 1998, navštívil svůj rodný dům a setkal se s pamětníky. Je nositelem Řádu britského impéria, roku 1997 byl pasován královnou Alžbětou II. do rytířského stavu a roku 2000 se mu dostalo i nejvyššího osobního ocenění Order of Merit.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Aura-Pont, s.r.o.

tel: +420 603 265 067
email: info@aurapont.cz