Tomáš Rychetský

dramatik, překladatel

(1965)

Dramatik, překladatel, emigroval do Francie, kde vznikla první verze hry Nevinní jsou nevinní, jež poté v roce 1992 uspěla v 1. ročníku soutěže o Cenu Alfréda Radoka. Věnoval se také próze, spolu s Američankou Carol Rocamorou přeložil do angličtiny mj. hry Václava Havla (Spiklenci, Audience atd.).

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Aura-Pont, s.r.o.

tel: +420 603 265 067
email: info@aurapont.cz