Egon Hostovský - 50 let výročí úmrtí

7. května 2023 uplyne 50 let od úmrtí Egona Hostovského, význačného českého prozaika, novináře, ale také dramatika.

Egon Hostovský (1908 – 1973) byl nejmladším z osmi dětí v početné židovské rodině spolumajitele nevelké textilní továrny. Po maturitě na náchodském reálném gymnáziu začal studovat filozofii v Praze, záhy však přešel na univerzitu ve Vídni. Ani tam však studium nedokončil. Vrátil se do Čech v roce 1930 a pracoval až do roku 1937 v různých nakladatelstvích. Poté se stal úředníkem ministerstva zahraničí. Přednášel v Bruselu a, když byla naše země okupována Německem, vydal se do Paříže, Libanonu a odtud do New Yorku. Zde pracoval na československém konzulátu. Po válce se vrátil domů. V roce 1948 byl diplomatem na zastupitelském úřadě v Norsku. Za rok se však úřadu vzdal a v roce 1950 se natrvalo usadil v USA. V Americe působil nejprve jako učitel češtiny, potom jako novinář a redaktor Svobodné Evropy.

Bohatá prozaická tvorba Egona Hostovského v sobě nese několik výrazných rysů: je to jeho specifické české židovství, expresionismus po 1. světové válce a později filozofie existencialismu a moderní psychologie. Ve svých prózách se soustřeďuje na téma narušení mezilidského dorozumění, jeho hrdinové se cítí cizinci mezi lidmi. Trpí pocitem osamění, marně se pokoušejí navázat trvalejší vztahy.

Jsme rádi, že Aura-Pont může dílo E. Hostovského zastupovat a žře má na starosti jeho kulturní odkaz.

Výběr z literární tvorby:

Zavřené dveře - 1926

Stezka podél cesty - 1927

Ghetto v nich - 1928

Danajský dar – 1930

Ztracený stín - 1931

Případ profesora Körnera - 1932

Černá tlupa – 1933

Žhář – 1935

Dům bez pána – 1937

Tři starci - 1938

Listy z vyhnanství – 1946

Sedmkrát v hlavní úloze - 1946

Úkryt – 1946

Cizinec hledá byt - 1947

Nezvěstný - 1956

Půlnoční pacient - 1958

Dobročinný večírek - 1958

Všeobecné spiknutí – 1969

Literární dobrodružství českého spisovatele v cizině - 1966 Toronto, 1995 Praha