African Gothic

Titul v originále: African Gothic

Žánr: černá komedie
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 2 ženy 2

Reza de Wet (Jihoafrická republika)

HLUBOKÉ DNO (AFRICAN GOTHIC)

přeložila Sylva Hulová

2 m, 2 ž

Černá komedie, jak ji definuje sama autorka, je spíše thrillerem a některými svými prvky by se dala dokonce zařadit až ke cool dramatice. Hra z roku 1986 je autorčinou prvotinou a první částí volné Vryjstaatské trilogie. Příběh se odehrává na chudém ranči v jižní Africe, kde spolu žijí čtyřiatřicetiletá Sussie a její o čtyři roky mladší bratr Frikkie. Spolu s nimi ještě žije služebná Alin (60 let).

Sourozenci spí vedle sebe (a spolu) v posteli svých rodičů a hrají hry, jako by stále byli malé děti. Oba trpí jakýmsi rozpadem osobnosti a v rychlém sledu mění své „já“. Zvláště u Soekie je to výrazné – dovedně přechází od sexem posedlé mladé ženy, přes polekanou šestiletou dívenku až k příšerné a přísné matce-hospodyni.

Do jejich dětinského světa přijíždí mladý právník, kterého poslala jejich teta a má s nimi vyřešit majetkové záležitosti (v podstatě jde o dědictví a případný prodej ranče). Ovšem sourozenci s ním příliš nespolupracují, také vyjde najevo, že se o ranč nestarají a živí se rozprodáváním věcí. Právník pozdě večer odjíždí, ale má závadu na autě (kterou potají způsobil Frikkie). Je nucen se na ranč vrátit a přenocovat tam. Postupně se stále více odkrývají plány sourozenců, které vedou až k vraždě právníka, při níž se zároveň dozvídáme, že podobným způsobem zabili i své rodiče, aby si mohli žít po svém.

V noci pod podlahou Soekie a Frikkie hledají pramen čisté vody, která by zachránila statek od sucha a smyla všechnu špínu a vinu.

Oba sourozenci nabízejí velmi hezké herecké příležitosti, jejich pološílenství se vyznačuje střídáním různých poloh, například Sussie má svoji civilní polohu, dále polohu šestileté holčičky a také polohu puritánské matky. Její bratr je potom nebezpečný až agresivní typ, ale v některých místech také malý kluk a striktní otec.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz