After Darwin

Titul v originále: After Darwin

Autor: Timberlake Wertenbaker
Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 3 ženy 1

Timberlake Wertenbakerová

AFTER DARWIN (Po Darwinovi)

3 muži (z toho 2 dvojrole), 1 žena

Píše se rok 1831 a kapitán lodi Beagle Robert Fitzroy přijme po kratším váhání za člena své výpravy, jež má zmapovat dosud neprobádanou část Tichomoří jistého přírodovědce jménem Charles Darwin. Sympatie, která oba muže spojuje, nemůže zakrýt stále se vyostřující názorové rozdíly. Fitzroy je věřící člověk s konzervativním přesvědčením, že tento svět se musí řídit biblickými zákony a tradicí. V Darwinových poznatcích a rodících se teoriích pak vidí (možná oprávněně), ďáblovo dílo, jež zničí morální řád světa...

Diváci zanedlouho pochopí, že konflikt obou výjimečných mužů je vlastně svého druhu "divadlem na divadle". Sleduje totiž zkoušku hry, jejíž autorem je Lawrence, afroamerický univerzitní profesor, režisérkou bulharská emigrantka Millie a představiteli Fitzroye a Darwina londýnští herci: rozvedený osamělý Ian, zamilovaný do Millie, a homosexuální Tom.

V diskusi o hře i v průběhu zkoušek konfrontují všichni své velmi různé a často pohnuté zkušenosti s názory obou postav hry. A začínají vědomě i podvědomě jednat jako by pod jejich vlivem. Situace se vyhrotí, když Tom, povzbuzen darwinovskými teoriemi o přežití druhu, dá před dalšími zkouškami nevýdělečné produkce přednost nabídce na filmovou roli. Ian nakonec zareaguje podle hesla "na hrubý pytel hrubá záplata" a Tomovu šanci zhatí... Po odhalení egoistických pohnutek všech zúčastněných zůstává hořká pachuť studu. Je však otázkou, zda má celá produkce naději na úspěch.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz