Am Rand

Titul v originále:

Žánr: tragikomedie
Jazyk: němčina
Postavy: muži 3 ženy 1

Philipp Löhle (Německo)

NA KONCI SVĚTA - PROTOKOL (AM RAND – EIN PROTOKOLL)

přeložila Jana Slouková

4 herci

V malé vesnici na okraji republiky se po delší době opět obsazeno místo vesnického policisty. Nově zaměstnaný úředník zažívá venkovskou idylu, jejíž naivní důvěřivost je více než nápadná – nikdo nezamyká kola, bez protislužby si lze půjčit prodlužovačku či šroubovák či dostat pár vajec, dodané balíky se nechávají ležet za dveřmi domů… Policistovi se dokonce podaří dostat se opakovaně a nepozorovaně do cizích bytů. Teprve když upozorní obyvatele vesnice na možná nebezpečí číhající za blízko ležící státní hranicí, dají se kvůli obraně a ochraně majetku věci postupně do pohybu.

Státní hranice se stává konstantou lidského myšlení a jednání – geograficky, společensky i morálně. Fiktivní ves je pro autora metaforou Evropy i světa a hranice mezi komičnem a tragičnem se zde překračuje stejně často jako hranice mezi fantazií a všední realitou. Text má místy formu policejního protokolu, čímž vznikají rovněž hranice a předěly příběhu. A hranice mezi snem a noční můrou? Na jedné straně lesy plné divokých prasat, srnců a skřítků, na straně druhé tanky.

Hra byla uvedena v březnu 2019 v Staatstheater Nürnberg. Česká premiéra proběhla v divadle Rokoko (Městská divadla pražská) v říjnu 2020.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz