Anna in the Tropics

Titul v originále: Anna in the Tropics

Autor: Nilo Cruz
Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 5 ženy 3

Nilo Cruz (USA)

ANNA V ŽÁRU TROPŮ (ANNA IN THE TROPICS)

z angličtiny přeložil Miroslav Pošta

5 m, 3 ž

Ofelia: „Někteří z nás, co dělají v továrně na doutníky, možná neumějí číst a psát, umíme ale recitovat pasáže z Dona Quijota nebo Jany Eyrové.“

Sugestivní a hluboce poetické drama oceněné roku 2003 Pulitzerovou cenou se odehrává koncem 20. let 20. století na Floridě v továrně na výrobu doutníků. Do rodinného podniku vedeného Santiagem, který holduje hazardu na kohoutích zápasech, přijíždí z Kuby Juan Julian, nový „lector“, aby podle tradice dělníkům předčítal a tím je při monotónní práci nejen zabavil, ale také povznesl a vzdělal. Jeho příjezd dychtivě očekává Santiagova manželka Ofelia a její dvě dcery, Conchita a mladičká Marela. Předčítačův příchod naopak není po chuti Santiagovu nevlastnímu bratrovi Chechému, který chce nakoupit stroje, výrobu modernizovat a plat předčítače považuje za zbytečně vynaložené peníze. S jedním z předchozích předčítačů mu navíc utekla manželka.

Juan Julian začne pracovníkům továrny (mezi které patří i celá rodina včetně Conchitina manžela Paloma) číst z Anny Kareniny. Tolstého „zimní kniha“ protagonisty scénami zasněžené ruské krajiny příjemně chladí, ale současně v nich „probouzí to nejlepší i to nejhorší“. Především v Conchitě, podváděné manželem, ve které Annin příběh podněcuje touhu po změně. Mezi Anninou a svou situací Conchita nachází mnoho paralel a začne si s předčítačem poměr. Palomo žárlí. To nejhorší však kniha probudí v Chechém, který se chopí zbraně…

Cruzova hra je pozoruhodná svým lyrickým jazykem (Tabákové listy šeptají jazykem nebe. … Vidím řadu mravenečků, kteří na zádech nesou drobky. Jenže ty drobky, co odnášejí, to je má hrdost a sebeúcta). Ten se mísí s hřejivým latinskoamerickým prostředím, kostýmy a reáliemi. Tóny smutku a touhy nemohou nepřipomenout Čechova. Z představení tak může být velmi působivý smyslový zážitek.

Hru Anna in the Tropics poprvé uvedlo v říjnu 2002 divadlo New Theatre v Coral Gables na Floridě. Na Broadwayi byla uvedena až poté, co získala Pulitzerovu cenu.

Nilo Cruz (* 1960) je americký dramatik, překladatel a pedagog kubánského původu. Narodil se na Kubě a v deseti letech spolu s rodinou emigroval do Spojených států. Dramatickou tvorbu studoval mj. u Pauly Vogel na Brownově univerzitě. Je autorem celé řady her a několika překladů ze španělštiny. V roce 2003 získal jako první Američan latinskoamerického původu Pulitzerovu cenu v oboru drama, a to za hru Anna in the Tropics.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz