Artist Uknown

Titul v originále: Artist Uknown

Autor: Sue Glover
Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: ženy 3

Sue Glover (Velká Británie)

ARTISTS UNKNOWN (Neznámé umělkyně)

3 ž

Hra připravená pro Glasgow School of Art přivádí na scénu malířku Margaret, ženu jednoho z nejslavnějších skotských designérů, architektů a malířů z období secese Charlese Mackintoshe, který kromě jiného navrhl i budovu samotné glasgowské umělecké školy; Joan Eardly, jednu z nejtalentovanějších skotských výtvarnic generace 50. a 60 let, která zemřela na rakovinu před svým čtyřicátých rokem a Cassie, imaginární studentku prvního ročníku.

Hra se otvírá zlomky proslovu průvodce a na scénu nesměle vstupuje Cassie, je plná ideálů a uměleckých tužeb, ale i velkého zmatku a nejistoty. Za okamžik se z prostoru vynoří postavy Margaret a Joan jakoby vyvolány geniem loci. Hra se tak přesouvá do imaginárního prostoru, který se podle potřeby konkrétní situace stává ateliérem, mořským pobřežím nebo čímkoliv jiným. Vzpomínky a příběhy tří žen se proplétají, vynořují se útržky scén a dialogů, jindy ženy promlouvají pouze k publiku. Hra je tak sledem volně řazených lyrických, dramatických i komických výjevů, které v ostrých střizích a rafinovaných kontrastech vykreslují osudy tří žen a tří umělkyň.

Hra není zdaleka jen převyprávěním osudů dvou skutečných a jedné fiktivní postavy. Nad rozdílnými osudy těchto tří žen-umělkyň ze tří rozdílných epoch se vznáší otázka, co všechno musí obětovat umělec pro svá díla a co ještě dalšího musí obětovat žena, chce-li se věnovat umění, chce-li se realizovat někde jinde než v soukromí domácnosti.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz