Audience

Titul v originále:

Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 12 ženy 5

Peter Morgan (Velká Británie)

AUDIENCE U KRÁLOVNY (AUDIENCE)

přeložila Zuzana Josková

12 m, 5 ž (možnost zdvojení)

Po šedesát let se královna Alžběta setkávala na každotýdenní audienci v Buckinghamském paláci s úřadujícími britskými ministerskými předsedy. Obsah oněch setkání byli a jsou jak panovnice, tak „jejích” dvanáct premiérů povinni zachovávat v tajnosti – i před vlastními manžely a manželkami.

Hra Petera Logana toto mlčení prolamuje – alespoň v autorské licenci. Autor v představách vytvořil sérii klíčových setkání královny se známými obyvateli Downing Street. Každý z nich – od Churchilla po Camerona – si během těchto schůzek ujasňuje své postoje a často se zpovídá i ze svých intimních pochyb a problémů. Alžběta pak prochází životním obloukem od mladé matky po babičku a její audience mapují historii „druhého alžbětinského věku”, posledního více než půlstoletí. Politici přicházejí a odcházejí (autor vidí Alžbětiny oblíbence ve shodě s nedávným britským dokumentárním filmem na podobné téma v Churchillovi a Wilsonovi, nejnapjatější vztah pak přisuzuje Margaret Thatcherové), královna však zůstává, připravena pozdravit svého příštího premiéra.

Za roli královny Alžběty II. získala Helen Mirrenová Cenu Laurence Oliviera za rok 2013.

Premiérová inscenace hry ve westendském Gielgud Theatre byla zařazena do cyklu National Theatre Live – přenos představení se ve vybraných kinech po celém světě vysílal 13.6. 2013.Česká premiéra proběhla v Národním divadle (Stavovském divadle) v březnu 2015.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz