Bach a synové

Titul v originále: Bach & Sons

Autor: Nina Raine
Žánr: hra, hra historická
Překladatel: Jitka Sloupová
Jazyk: čeština
Postavy: muži 4 ženy 3

BACH A SYNOVÉ (Bach & Sons)

Ve své zatím nejambicióznější hře se úspěšná mladá britská dramatička (a praneteř Borise Pasternaka) Nina Raine nechala inspirovat (poměrně důsledně) životopisem barokního mistra Johanna Sebastiana Bacha. Věnuje přitom pozornost jak jeho neuvěřitelné plodné skladatelské kariéře, tak jeho postavení patriarchy v rodinném hudebním „podniku“. Z Bachových dvaceti dětí (z nichž se ovšem dospělosti dožila jen část) si jako jeho protihráče vybrala dvě z těch, kdo se uplatnily v dějinách hudby. Své syny z prvního manželství, nejstaršího Wilhelma a o něco mladšího Carla učí Johann Sebastian zákonům kontrapunktu, vede oba pevnou rukou, ale přece jen neutají, že favorizuje nadanějšího Wilhelma. A tak zatímco Wilhelmův osud se vyvíjí podle modelu „marnotratného syna“, Carl se svou pílí vypracuje až k postavení prominentního hudebníka a oblíbence Bedřicha Velikého.

V bohaté struktuře hry se také tématizuje jak proslule nekompromisní Bachova povaha, jeho vztah k vrchnostem i k oběma manželkám, tak především jeho hudba – jako perfektní řemeslný výrobek naplněný ovšem láskou a úctou k Bohu i jako bezděčný výraz skladatelova temperamentu i nepřiznané citovosti.

Hra v žánru proslulého Shafferova Amadea měla světovou premiéru v červnu 2021 v londýnském Bridge Theatre v režii Nicholase Hytnera a se Simonem Russellem Bealem v titulní roli J. S. Bacha.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz