Bailegangaire aneb Město beze smíchu

Titul v originále: Bailegangaire

Autor: Tom Murphy
Žánr: tragikomedie
Překladatel: Julek Neumann
Jazyk: čeština
Postavy: ženy 3

Tom Murphy (Irsko)

BAILEGANGAIRE aneb MĚSTO BEZE SMÍCHU (BAILEGANGAIRE)

z angličtiny přeložil Julek Neumann

3 ž

Hra je (trochu ironickým) příspěvkem do irské „vypravěčské“ dramatické školy, jak jsme ji nejnověji poznali v podobě McPhersonova The Weir. Příběh, který se stal podtitulem hry, v ní totiž obsesivně vypráví po celou hru sklerotická Mommo imaginárnímu publiku – a jen okrajově přitom registruje přítomnost svých vnuček Mary a Dolly. Svobodná Mary se před časem vrátila do rodného domu, aby v péči o nemocnou babičku vystřídala svou sestru, která se provdala a založila rodinu. Mommo ji však nepoznává (či odmítá poznat) a Mary trpí nesnesitelnou osamělostí, kterou nemohou zmírnit občasné Dollyiny návštěvy. Dolly však tentokrát přišla s vážným problémem. Únikem z manželství se surovým, pokryteckým a věčně nepřítomným Stephnem se jí staly krátkodobé sexuální vztahy. Je těhotná, a tak navrhne Mary, že vyřeší i její problém, když jí svěří své dítě, Mary odjede a o babičku se bude dál starat ona sama. Než se však obě stihnou k tomuto kroku odhodlat, Mommo se podaří poprvé bájný příběh o souboji v chechtání nad vlastní bídou, který se kdysi odehrál v bailegangairské hospodě, dovyprávět celý. Ukáže se, že jeho aktéry byla ona sama a její manžel a že jeho následky osudově poznamenaly i životy jejích vnuček. Vypravování má účinek katarze: Mommo konečně poznává Mary a Dollyino těhotenství už není neštěstím, ale příslibem naděje.

Činohra ND (Kolowrat) uvedla tuto hru v české premiéře v roce 2000.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz