Beer

Titul v originále: Pivo

Žánr: komedie
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 2

Miro Gavran (Chorvatsko)

PIVO (PIVO)

přeložil Jaroslav Otčenášek

2 m

komedie

Pánská verze Gavranovy hry Zmrzlina, ve které se setkávají matka a její dcera v různých životních etapách (od dceřina dětství do matčina stáří).

V komedii Pivo se setkává otec a syn, jednotlivé scény ukazují otce ve věku 23 až 83 let, syna ve věku 8 až 60 let. Jde o veselý, ale i emocionální příběh o vztahu otce a syna v rozmezí 60 let. Přes útlé dětství syna, přes malou úlohu matky, která zemřela, přes různé nutné rozepře dochází na sklonku otcova života k dojemnému smíření. Jednotlivé obrazy jsou zasazeny do různých let (1954, 1962, 1970… 2014) a střídají dialogy otce a syna s monology obou.

Otec je seběvědomý, syn citlivý, avšak rozhodný. Otce vkládá velké naděje do talentu svého syna ve sportovní oblasti (tenis), a tak jej již od mala usilovně trénuje a formuje podle svých představ. Syn se snaží prosadit svůj náhled na vlastní život a realizovat se v úplně jiné oblasti (literatura). Podobně rozdílné názory mají oba i o ženách a soužití s nimi. To vše vede k velkým rozporům a nakonec k odcizení obou postav. Nakonec se vše podaří překlenout a otec se synem se ve stáří opět sblíží. Během celé hry neustále některá z postav, někdy i obě, pijí pivo.

Komorní komedie měla úspěšnou premiéru v divadle Gavran v Záhřebu v březnu 2015.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz