Beveik Nesiskaito

Titul v originále: Beveik Nesiskaito

Autor: Aisté Ptaukaské
Žánr: drama
Jazyk: litevština
Postavy: muži 2 ženy 3

Aisté Ptaukaské (*1979, Litva)
BEVEIK NESISKAITO (MÁLEM NE DOST)

2 m, 3 ž
rodinné drama

Děj textu se odehraje v jednom dni. Po více než šesti letech přichází Mirta navštívit svou matku a babičku, své jediné příbuzné. Zjišťuje, že babička je na smrt nemocná a matka se stala alkoholičkou závislou na martini. Jednotlivé scény jejich konverzace jsou přerušovány retrospektivami z pohledu všech tří zúčastněných. Vidíme, jak se Marta, svobodná matka a neúspěšná podnikatelka, snažila najít štěstí v náručí mnoha různých mužů. Dále se dozvídáme, jak se babička Morta zoufale snažila udržet zájem svého hrubiánského manžela a udržet rodinu pohromadě a jak se Mirta snažila odvést svoji matku od věčných milostných afér tím, že vyprovokovala svého nejlepšího kamaráda Mariuse, aby se s ní, Mirtou, sblížil. Když se na scéně objeví londýnský podvodník Jack a slibuje Martě sňatek, její dcera Mirta už to nevydrží a utíká do hlavního města stát se módní návrhářkou. Žádá Mariuse, aby odešel s ní, ale on odmítá. Po nějaké době Jack ukradne všechny Martiny peníze a nechá ji samotnou na londýnském letišti. Morta trpělivě snáší utrpení, které jí přinesl vnuččin odchod a nepřestává věřit tomu, že se jednou vrátí. Jenže když se Mirta konečně objeví s nadějí na smíření, je už příliš pozdě. Srdce všech tří žen jsou vyhořelá. Strach a zloba v nich už udělaly tolik, že jedno vstřícné gesto - návrat domů - nic nevyřeší.

Tři postavy hry reprezentují tři různé generace litevských žen. Morta je žena, která pochází z venkova. Navzdory svému osudu věří, že hlavním poselstvím ženy je udržet rodinu pohromadě. Marta, vzhledem k tomu, jak byla vychována, si také ještě myslí, že nebude šťastná, pokud se neprovdá. Jenže žádný z jejích vztahů nefunguje, což mají na svědomí mj. sociální a politické změny ve společnosti. Mirta zatupuje mladou generaci, která se musí rozhodnout mezi klidným rodinný životem svých babiček a novým životním stylem, který jim nabízí současný svět. Generační rozdíly se projevují v jemném odstínění jazykového projevu. Málem ne dost je hra o naprostém neporozumění, které vyvěrá z osobních strachů a sociální nejistoty.

Text je v agentuře k dispozici v litevském originále.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz