Big Love

Titul v originále: Big Love

Autor: Charles L. Mee
Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 5 ženy 4

Charles L.MEE (USA)
BIG LOVE (Velká láska)
(4 ženy, 5 mužů, sbor)

Hra amerického autora byla inspirována Aischylovými Prosebnicemi, jak tematicky ,tak stavbou dramatu. Padesát sester prchá z Řecka, aby se nemusely provdat za své bratrance. Ocitnou se v domě na italském pobřeží, který patří Pierovi, jednomu ze synů Belly - staré Italky, která přijímá tradiční model manželství, v němž žena plní úlohy matky a hospodyně podřízené muži. Sestry chtějí požádat o azyl, neboť znásilnění ženy v nedobrovolním sňatku je stejným důvodem pro jeho udělení, jako je válka nebo politická persekuce. Piero - bohatý a vlivný člověk - se zdráhá přijmout ženy v nouzi. Bratranci - ženiši - pronásledují své nevěsty a Piero, tak jako v Prosebnicích král z Argu, se musí rozhodnout. Přijmout je nebo je vydat ženichům, jejichž nároky uznává, a porušit tak právo azylu. Bratranci Constantine, Oed a Nikos se v dlouhých deklamacích snaží přesvědčit své nevěsty Olympii, Thyonu a Lydii o správnosti manželské smlouvy. ženy cítí, že svým hostitelem budou zrazeny, spustí své nářky (synchronizovaně - v podobě chóru). Poznávají nevyhnutelnost osudu a zabíjejí své ženichy o svatební noci. (Scéna až pro stočlenný sbor!) Jediná Lydia se vzepře a provdá se za Nikose z lásky. Odchází s mužem, sestry jí zradu odpoužtějí. Za jejich čin je odpovědná společnost (ne ony samy), proto nacházejí azyl v Bellině domě.

iv

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz