Bilder von Männern und Frauen

Titul v originále: Bilder von Männern und Frauen

Autor: Marcus Braun
Žánr: hra
Jazyk: němčina
Postavy: muži 2 ženy 2

Marcus Braun
BILDER VON MÄNNERN UND FRAUEN (OBRAZY MUŽŮ A ŽEN)

2 m, 2 ž

Dekorace: interiéry různých bytů

Doba: současnost, léto

„Existuje druh ran, které přicházejí zevnitř a které člověk pocítí, až když je pozdě proti nim něco dělat, až když je definitivně jasné, že jako člověk v tom či onom ohledu už nikdy nebude mít takovou cenu jako dřív."

F. Scott Fitzgerald
„Konec obavám z očekávaných vět." Carl Sternheim


Vztahy mezi muži ženami jsou v(d)ěčným námětem nejen divadelních her. Autor si v tomto pokusu o psychologické drama s postavou psycholožky zvolil výhodně věkově disponované postavy: nezralý pár těsně po dvacítce a dva zkušené třicátníky, na jejichž vzájemné interakci a vztahových variacích ukazuje nesmiřitelnost lásky tělesné a lásky partnerské. Studentka psychologie Mila a Paul prožívají nepříliš šťastný vztah. Intelektuálka Mila konzultuje své problémy s galeristou Carusem, partnerem Uty. Nekomplikovaná a realistická porodní asistentka Uta se nechává „sbalit" nespokojeným Paulem, přičemž o existenci jeho partnerky ví a pro sebe od něj nic nežádá. Konstelace vzájemných přitažlivých a odpudivých tendencí mezi všemi postavami se postupně zaplétá a vytváří dramatickou strukturu, v níž spíše sled dílčích scén než celistvý příběh dochází k poněkud banálnímu zjištění, že sex může vždy fungovat jen jako dočasný motor vztahu a po něm se dostavuje samota. Ovšem celá hra pokládá otázku, zda jsme ještě jiných vztahů schopni. Ačkoli se autor snaží podat objektivní obraz obou pohlaví, přece jen z jeho přístupu vysvítá, že právě ženská emancipace je příčinou neutěšené nesmiřitelnosti mužů a žen. Však také jedna z mužských postav její současnou fázi chápe jako nikoli zápas o svobody a práva žen, ale jako totální a amorální svobodu, doslova „postfeministické kurvení".

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz