Borders of Paradise

Titul v originále: Borders of Paradise

Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 5 ženy 2

Sharman MacDonald (Velká Británie)

BORDERS OF PARADISE (HRANICE RÁJE)

5 m, 2 ž

Hra ze současnosti o dvou dějstvích. Děj se odehrává na pláži v Severním Devonu ve Velké Británii, kde se setkává pět mladíků (Rob, David, John, Charles a Cot), dvě dívky (Ellen a Rose) a postava představující učitele angličtiny obou dívek (je však prezentována pouze v narážkách, zvuky a světlem). Scénu tvoří pláž, útes a moře.

Dívky a mladíci odděleně táboří na pláži - dívky na útesu nad pláží, chlapci na pláži, kde surfují.

První dějství začíná rozhovorem obou děvčat nad ránem ve stanu a pokračuje svižným tempem střídavým sledováním dialogů dívek a chlapců, kteří si sdělují své pocity a myšlenky, trápení a mindráky, názory na svět, očekávání a zkušenosti se sexem a láskou a jiné důležité i triviální problémy současných mladých lidí. Chlapci i dívky o sobě vzájemně vědí, ovšem netroufají si seznámit se, a tak se navzájem sledují, komentují a se svými partnery probírají své pocity a postoje. V průběhu svižných a často vtipných slovních výměn a potyček, týkajících se surfování, romanticko-naturalistických námětů o lásce, touze po prvním milování a sexu všeobecně, však vycházejí najevo i závažné osobní a rodinné problémy některých z nich.

Ve druhém dějství dochází ke vzájemnému seznamování. John a Ellen se do sebe zamilují, Rob poznává žárlivost a vyznává se ze své hořkosti kvůli koktání. Rose a Cot, dvě nejvíce psychicky zatížené postavy, zůstávají stranou od ostatních a pod vlivem náhlé silné sympatie a citové osamělosti se navzájem svěřují. Rose má ke konci dějství delší monolog, v němž se překvapivě vyspěle vyrovnává se svými problémy. I Cot má naději zbavit se svého psychického traumatu. U večerního ohně se střetnou Charlie s Davidem, nicméně dojde ke smíření a k ohni přicházejí i Rose a Cot, aby tu spolu nakonec usnuli.

Hra končí vzájemným smírem, příslibem hlubokého porozumění a smyslnosti mezi Rose a Cotem a romantické zamilovanosti mezi Johnem a Ellen, a nadějí na zdravou schopnost všech mladých dostat se přes své problémy a dívat se do budoucnosti optimisticky.

Do občas zdánlivě lehkých vtipných dialogů autorka vkládá závažné problémy současné dospívající mládeže: složité vztahy mezi rodiči a dětmi, slabé sebevědomí, rasovou šikanu, sebepoškozování, odpovědnost a odvahu jedince. Citová zmatenost a zranitelnost teenagerů je kombinována s jejich částečnou, místy až překvapivou vyspělostí.

Dialogy jsou svižné, hřejivé a vtipné a mírně okořeněné trefnou vulgárností. Hra působí naturalisticky, ale zároveň má nádech tajuplnosti a přitažlivou formou se zabývá problémy dnešních nejenom teenagerů. Byla by vhodná pro skupinku mladých herců (16-20 let) a zajímavá jak pro mladého, tak i vyspělého diváka.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz