Brooklyn Laundry

Titul v originále: Brooklyn Laundry

Žánr: komedie
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 1 ženy 3

BROOKLYN LAUNDRY (Prádelna v Brooklynu)

romantická komedie

Do Owenovy brooklynské prádelny přichází se svou skromnou zakázkou svobodná třicátnice Fran. Navzdory tomu, že Fran nepůsobí právě přístupně – zdá se, že se ještě nevzpamatovala z rozchodu s poslední známostí – padne Owenovi (asi 50) do oka. I on má za sebou traumatickou zkušenost, autonehodu, po níž má pochroumanou páteř, ale také značné finanční prostředky díky vydatnému plnění z různých pojistek. Fran sice odjíždí z města, ale Owenovi se podaří domluvit si s ní večeři po jejím návratu. Důvodem její cesty, jak se ukáže, je návštěva smrtelně nemocné sestry Trish. Silný zážitek z pobytu u jejího lůžka a také předběžné požití halucinogenních houbiček možná způsobí, že Fran se pokusí překonat Owenovy obavy, že v sexu při svém handicapu selže, a oba se ještě téže noci intimně sblíží. Trish však umírá a druhá Franina sestra Susie naléhá, aby se k ní spolu obě vrátily. Trishina exmanžela právě zavřeli, a tak se nemá kdo postarat o Trishiny děti. Susie byla vždy odpovědnější a praktičtější než mladší Fran, jenže ani ona nepřichází jako jejich opatrovnice v úvahu. Pod vlivem opravdu drsných argumentů musí Fran zcela přehodnotit směr svého dalšího života. Fran přestane s Owenem komunikovat. Když se po týdnech znovu vydá do Owenovy prádelny s obrovským balíkem špinavého prádla, musí překonat jeho pochopitelnou ublíženost. Ještě horší situace nastane, když musí Owena postavit před hotovou věc, a sice, že se Fran musí přestěhovat a starat se o dvě děti své zemřelé sestry a brzy i o nezletilého syna Susie, která také umírá. Owena raní to, že o věci rozhodla bez něho, byť tak učinila pod vlivem jeho předešlého poněkud cynického vtipkování o nákladné výchově dětí. Jak se ale ukáže, i Fran má důvod, proč dát Owenovi ještě šanci. Čeká jeho dítě.

Autor znovu po úspěchu své „irské“ milostné komedie Pryč z Mullingaru (u nás uvedlo Jihočeské divadlo) nechává vyrůst romantickou zápletku z okolností spíše tragických. V nich nechává jednat obyčejné hrdiny svých her a díky významově bohatým dialogům objevuje „perličky na dně“ jejich životů.  

Světová premiéra hry se konala v newyorském Manhattan Theater Club v únoru 2024.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz