Buddenbrooks

Titul v originále: Buddenbrooks

Autor: John Düffel von, Thomas Mann
Žánr: dramatizace
Jazyk: němčina
Postavy: muži 10 ženy 3

Thomas Mann / John von Düffel (Německo)

BUDDENBROOKS (BUDDENBROOKOVI)

10 m, 3 ž (možné zdvojení)

dramatizace románu

„Nezrodili jsme se pro své malé, osobní štěstí, poněvadž nejsme volní, nezávislí jednotlivci, nýbrž součásti řetězce, a nebyli bychom, jací jsme, bez řetězce těch, kteří nám předcházeli.“

Klasický německý román z roku 1901, první román T. Manna, o postupném úpadku měšťanské rodiny Buddenbrookových z Lübecku líčí na osudu několika generací vzestup a pád jejich rodinné firmy (založené roku 1768) v letech 1835–1876. Jestliže Jan Buddenbrook, který jako představitel druhé generace převzal firmu po svém otci, představuje ještě harmonického a vyváženého člověka ze „zlatého věku měšťanstva“, za jehož vedení obchodní podnik vzkvétá, jeho syn Tomáš, jediný schopný ze tří sourozenců, již podnikatelsky živoří a po jeho smrti firma zaniká. Jeho hudbymilovná žena vnáší do rodiny cizokrajný element a jejich syn Hanno, žijící už cele pro hudbu, je pro praktický život nepoužitelný a jeho smrtí rod vymírá.

Příběh mnoha generací nabízí skvělé charaktery a dramatické konflikty a může být mj. aktuálně chápán jako příběh o nákupu a prodeji, o moci peněz, tématu dnes tak aktuálním. Buddenbrookovi jsou nejen rodina, nýbrž také podnikatelé a musí se dle toho chovat. V textu se střetává živoucí, pravidlům se vymykající organismus rodiny a diktát ekonomiky – kontrast, kvůli němuž rodina zanikne.

John von Düffel uchopil ústřední motivy rodinného románu a vytvořil kompaktní jevištní verzi, která však komplexně pojímá celé dílo. Velké charaktery se povedlo převést na scénu.

Dramatizace byla uvedena v prosinci 2005 v Thalia Theater v Hamburku.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz