Cane

Titul v originále:

Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 1 ženy 2

Mark Ravenhill (Velká Británie)

RÁKOSKA (CANE)

přeložila Jitka Sloupová

1 m, 2 ž

Bude to to největší rozloučení, jakého se kdy učiteli dostalo. Žádný učitel nebyl tak oblíbený.“

Po pětačtyřiceti letech učitelské kariéry na střední škole se Edward těší na oslavu svého penzionování. Jenže jeho dům už několik dní obléhají rozhněvaní studenti. Okno rozbije cihla. On ani jeho žena Maureen už několik dní neopustili dům. Edward s obtížemi sepisuje svou reakci na velmi znepokojenou zprávu inspekce. V této situaci navštíví své rodiče po létech dcera Anna. Ukáže se, že je možná informovanější než oni. Edward byl totiž jako zástupce ředitele školy po řadu let pověřen výkonem rituálních výprasků, jimiž se ještě poměrně nedávno v britských školách trestaly drobné majetkové a kázeňské přestupky žáků. Odhalení této „skvrny“ na minulosti školy přispívá k situaci, kdy by její reputaci měla zachránit Akademie, konkurenční „řetězec“ středních škol, jehož zástupkyní je právě Anna. Kdysi sama nezvladatelné dítě, s nímž si její otec nevěděl rady, je dnes představitelkou nového systému výchovy, zavrhujícím fyzické násilí a kázeňské tresty. Což Akademii nebrání, aby se zmocňovala dalších a dalších škol formou „násilného převzetí“ – ostatně i její systém jeví poněkud orwellovské rysy. Annina obžaloba i Edwardova obhajoba se postupně stávají mnohem obecněji působícím sporem mezi tradičním fungováním společnosti a novým diktátem korektnosti. Stejně naléhavá je i otázka „retroaktivity“ korektností poznamenaného přístupu vůči v minulosti platným normám.

Ukáže se, že důležitým spouštěčem nálady studentů byl nález Edwardovy rákosky, který jim nevědomky umožnila Maureen. Symbolický předmět se stane skutečným katalyzátorem Edwardova sporu s dcerou. Anna záměrně zničí školní laptop, na kterém Edward psal svoji obhajobu, a svého otce vyprovokuje k exekuci. Jak zareaguje dav studentů na krev na její ruce?

Mark Ravenhill uchopil klíčové téma doby se svou obvyklou bravurou a v překvapivě klasické aristotelovské formě. Světovou premiéru hry chystá londýnský Royal Court Theatre na prosinec 2018, kdy budou uvolněna i práva k jejímu zahraničnímu provozování.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz