Child in the Heart

Titul v originále:

Autor: Karim Alrawi
Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 2 ženy 3

Karim Alrawi (Velká Británie)

CHILD IN THE HEART (DÍTĚ V SRDCI)

6 m, 5 ž

Tři mladí lidé, dvě ženy a jeden muž, se najednou ocitli v cizí zemí vzdálené jejich domovu jak co do počtu kilometrů, tak kulturou. Nikdo z těch tří se nedokáže odpoutat od svého původu a bohatá západní země (v tomto případě Velká Británie), kde hledají lepší život, jim to v žádném případě neulehčuje. Sám autor se narodil v Egyptě a emigroval do ciziny a s životem emigranta má bohaté zkušenosti. Hru napsal už na konci 80. let. Vycházel z tehdejších reálií (ovšem velmi podobné osudy ale mohou lidi potkat i dnes), které doplnil krátkými, zato působivými svědectvími nacistických zločinů.

Autor zblízka zkoumá úzkostné pocity všech tří přistěhovalců, ale zároveň ponechává prostor i pro obecnější úvahy. Významným motivem hry je „zeď“, která je pro jedny ochranou a pro druhé nezdolatelnou překážkou. Kwesi, jehož matka jako dítě prodala k adopci, aby za utržené peníze pomohla jeho sourozencům, se stal vojákem a jasně daná pravidla (zeď) mu pomáhají vyrovnat se světem i s vlastními skutky (při zásahu v severním Irsku zastřelí mladou dívku). Pro Danu, která vyrostla v uprchlickém táboře v Libanonu, jsou zdi naopak zábranou, za kterou se skrývá chráněný nedosažitelný lepší svět těch druhých. Třetí hlavní postavou je Mhayet z Filipín, která si na inzerát našla britského manžela. Ten se ale brzy nabaží mladé úslužné ženy, a když otěhotní, odmítne uznat otcovství nebo o něm vůbec uvažovat.

Rozdílnosti kulturního zázemí odráží fantastické postavy duchů, kteří Kwesimu a Mhayet našeptávají, jak se zachovat. Všechny tři postavy spolu vyrážejí na snovou cestu po utopických komunitách, které ať už vznikly na základě jakýchkoli myslitelných ideálů, vždycky jimi vytvořili dělicí čáru mezi těmi, kteří se do nich vejdou a kteří zůstanou mimo.

Alrawiho pochmurné zkoumání vykořeněnosti, osamění a nespravedlivého rozdělení světa má nakonec pozitivní vyznění. Těhotná Dana se vrací „domů“ do uprchlického tábora k matce, a ačkoli ji západní svět nepřijal a dobré vyhlídky na budoucnost nemá, nechce se vzdát. Nechá si dítě, které ale nebude vychovávat jako mstitele a nového mučedníka, naději dává pouze láska.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz