Corpus Christy

Titul v originále: Corpus Christy

Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 13

Terrence McNally (USA)
CORPUS CHRISTI
13 m

Kontroverzní drama s náboženskou tematikou, které by se dalo označit jako svérázná pašijová hra. Autor zde hledá styčné plochy mezi náboženstvím a homosexualitou.
Jde o novodobé převyprávění nejznámějšího biblického příběhu, avšak McNallyho Ježíš se jmenuje Joshua, je (stejně jako jeho učedníci) gay a pochází - stejně jako autor sám - z texaského města Corpus Christi. Autor vedle sebe staví současné reálie (např. Matouš je právník, Šimon zpěvák a Filip prostitut) a dobové reálie biblické. Část příběhu je také odvyprávěna formou čtení z Bible při hodině náboženství.
Nejprve jsme svědky „křtění" jednotlivých apoštolů a následně si herci losují vedlejší role. Poté se před námi odvíjí Joshuův život: narodí se v motelu, prožije nelehké dětství, kdy je terčem posměchu, odchází z domova a shromažďuje kolem sebe učedníky. Pronese kázání na hoře, dělá zázraky, usedne s učedníky k poslední večeři, je zrazen svým milencem, Jidášem, a ukřižován. Mezitím ale také oddá Jakuba a Bartoloměje, kteří ho o to požádají, a na pasáž z 3. knihy Mojžíšovy zapovídající homosexuální vztahy reaguje citátem z knihy Genesis: „A viděl Bůh vše, což učinil, a aj, bylo velmi dobré."
Kritici, kteří hru prvoplánově neodsoudili jako rouhačství, na ní ocenili především autorův důraz na potřebu lásky k bližnímu.
Hru Corpus Christi poprvé uvedlo v říjnu roku 1998 divadlo Manhattan Theatre Club. Tato produkce vedla k bouřlivým protestům křesťanských skupin a církevních představitelů, ale i k výhrůžkám bombovým útokem (v divadle musely být nainstalovány detektory kovu). Londýnská produkce o rok později dokonce vyprovokovala jednu muslimskou skupinu k vydání rozsudku smrti (fatvy) pro autora. Mnoho kritiků hru přijalo vlažně, časopis Time ji však označil za jednu z nejlepších her roku 1998. Po obnovené premiéře roku 2008 (některé z apoštolů hrály ženy) už reakce tak bouřlivé nebyly.

 

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz