Cressida

Titul v originále: Cressida

Autor: Nicholas Wright
Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 7

Nicholas WRIGHT

CRESSIDA

7 mužů

Hra, která si odbyla v Londýně světovou premiéru (v divadle Alberry), je barvitou a pro divadelníka strhující výpravou do minulosti - totiž do minulosti divadla. Prostředím, v němž se odehrává, je samo slavné divadlo Globe - Zeměkoule. Ve třicátých letech sedmnáctého století tu ještě pracují pamětníci Williama Shakespeara ("Byl nejlepší, jako jediný neodkázal svůj podíl ženě a dětem", vzpomínají na slavného dramatika ti, kdo dnes táhnou jeho káru pod přísným dozorem výboru podílníků, ovládaného Burbageovou vdovou). Principálem souboru je John Shank, a právě musí vyřešit problém, do něhož se dostal častečně pod tlakem okolností a částečně vlastní nedbalostí. Aby si získal stálý a zdánlivě levný přísun představitelů ženských rolí - totiž chlapeckých herců - uzavřel smlouvu s Mr. Gunnellem, majitelem chlapeckého divadla. Investovaných 500 liber si na to půjčil od podílníků.

Na začátku hry však dojde ke katastrofě: Místo slibovaných čtyř chlapců, kteří mají večer hrát elfy ve Snu noci svatojánské, dorazí jen jeden a navíc se zprávou, že Mr. Gunnell zbankrotoval a uprchl před svými věřiteli. John Shank má jedinou možnost: prodat vše, co má, a peníze podílníkům vrátit. K jeho majetku teď patří i onen posel špatných zpráv - Stephen. Přestože Mr. Gunnel chlapce evidentně nic nenaučil, Shank se rozhodne představit ho londýnskému publiku jako novou dětskou hvězdu - a pak jej zpeněžit. Mezi stárnoucím a nemocným hercem a nadšeným mladíkem vznikne pevné pouto. Stephenův osud připomíná Shankovi vlastní tvrdé dětství. Učí křehkého chlapce všem tajům hereckého řemesla - a řemesla herce ženských rolí obzvláště. Tou, kterou má prorazit, je Shakespearova Cressida.

Premiéra však vzbudí bouřlivé reakce na všech stranách. Zatímco John Shank je zdrcen podbízivostí, s jakou Stephen zahrál zrádnou Troilovu lásku, publikum jeho výkon vynáší. O "nadějného" herce se uchází nová konkurence. Mr.Blagrave, úředník, který celá léta na divadla dohlížel, se rozhodl vstoupit sám do vytouženého divadelního podnikání a koupil Gunnellovo divadlo. Stephena nakonec od Shanka koupí sama Zeměkoule. Stephen tak v souboru zastoupí dosavadní hvězdu a svůj idol - Johna "Honey" Honymana - jež poněkud přerostla a musí se teď spokojit druhořadými mužskými rolemi. Shank však už o tom nejspíš neví, umírá sužován výčitkami svědomí: kdysi dávno lstí připravil o první herecký úspěch svého nejlepšího přítele, mladíka, který krátce na to zemřel.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz