Cressida among the Greeks

Titul v originále: Cressida among the Greeks

Autor: David Foley
Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 6 ženy 4

David Foley (Velká Británie)
CRESSIDA AMONG THE GREEKS

6 m, 4 ž

Hra Cressida Among the Greeks vypráví stejný příběh jako Shakespearův Troilus a Cressida, ale postavy jakoby se na svět dívaly současným pohledem.

Krásná Cressida žije osamoceně se svým strýcem Pandarem v Tróji. Jednoho dne jí přinese zprávy, že se do ní zamiloval mladý princ Troilus, syn trójského krále. Když se oba potkají, Cressida se do Troila zamiluje také. Mladé lásce ale není přáno. Zákeřná trójská královna a Troilova matka Hecuba přikáže, aby Cressida byla vydána Řekům výměnou za zajatého trójského válečníka. To rozpoutá řetězec tragických okolností, které nakonec přivodí konec trojských válek.

Autor ale známý příběh vypráví bez tradičních vášní, čistě věcně. Zvlášť Cressida je vykreslena velmi pragmaticky.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz