Das Wasser

Titul v originále: Das Wasser

Autor: Katrin Röggla
Žánr: hra
Jazyk: němčina
Postavy: muži 4 ženy 3

DAS WASSER (Voda)

Za třicet let, až už nebudeme slyšet zvuk přistávajících letadel, protože ta už budou dávno zrušena, budou žít naše vnoučata ve zcela jiném světě,“ předpokládá jedna z postav v této hře o tom, jak se vypořádáme se změnou klimatu.

Při své rešerši se autorka setkala s různými aktivisty, ekologickými iniciativami, ale i podnikateli a úředníky z oblasti životního prostředí – nejen v okolí Drážďan se jeví nedostatek vody a na druhé straně i ničivé záplavy jako nejpalčivější ekologický problém posledních desetiletí.

Všechno je daleko. Až příliš daleko. Katastrofy, které se ve světě odehrávají, jsou vždycky někde jinde, i když se reálně odehrávají i na našem prahu. Stále se jim říká přírodní katastrofy a my si vůči nim zachováváme iracionální odstup," stojí v předmluvě ke hře, která popisuje selhávající komunikaci, vzájemné nepochopení problému, provinční myšlení a byrokratické překážky našich vážně míněných pokusů o záchranu světa. Jak se však vymanit z nepřehledné změti poplašných zpráv, planých politických slibů, obav a vytěsňování problémů? Kdo je v této debatě o klimatu hercem a kdo divákem? Jak může věda porozumět sama sobě? Potřebujeme nějakou formu diktatury, nebo spíše demokracii zezdola, abychom konečně začali přemýšlet o celku, i když máme pocit, že není jisté ani komunitní společenství? A jak se můžeme starat o budoucnost, když nás už teď sžírají problémy současnosti?

Autorka dovádí až do kafkovsky absurdních, komických a groteskních situací realitu úřadů, aparátů, plenárních zasedání a tiskových konferencí. Vychází přitom z mýtu o Jonášovi a velrybě jako metafory pro současná katastrofální sucha a povodně. Stejně jako v biblickém příběhu se jednání postav tváří v tvář postupující ekologické destrukci vyznačuje vzájemným obviňováním, megalomanstvím, výhrůžkami a opakujícím se varováním – zůstane nám tedy jen naděje v další generace?

Hra vznikla na zakázku divadla Staatsschauspiel Dresden, kde byla uvedena v dubnu 2022.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz