Days of Wine and Roses

Titul v originále: Days of Wine and Roses

Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 1 ženy 1

Owen McCafferty (Irsko)
DAYS OF WINE AND ROSES (DNY VÍNA A RŮŽÍ)

1 m, 1 ž

Hra se odehrává v letech 1962-1970. Donal a Mona opouštějí Belfast s vírou v lepší život. Poprvé se setkávají na letišti, oba cizinci v nevlídném světě, který je obklopuje, zamilují se do sebe a vezmou se. Ale už od počátku je s nimi ještě někdo (či něco...) - alkohol. Právě tady, na letišti Donal Moně poprvé nabídne alkohol. A od té doby je provází po celou dobu. Pití k určitému stylu života patří, ale v okamžiku, kdy překročí meze a stane se nezvládnutelnou vášní, ničí vše. Stává se jejich společným problémem, postupně zničí jejich kariéry, manželství, vztahy s kamarády, s rodinou, a největší obětí se stává jejich dítě. Nakonec se Donal, kterému se daří zastavit rozklad své osobnosti, rozhodne, že se se synem Kieranem vrátí do Belfastu. Mona mu nejprve vyhrožuje, ale pak sama uzná, že nechce, aby ji syn v jejím stavu viděl. A zároveň slibuje, že napíše a jednou snad za nimi přijede. Je v tom malá naděje, možná jí oba chtějí věřit...

Hra je psána zvláštním přerývaným jazykem, kde se trhané části vět jakoby přelévají jedna v druhou. Vzniká zvláštní způsob výpovědi, kde je nutno si mnohé domýšlet. Ne vše - vzhledem k alkoholovému oparu - je řečeno přímo. Důležitá jsou nejen slova, ale i styl mluvy protagonistů.


J.P. Miller (1918-2001) původně napsal Days of Wine and Roses v roce 1958 jako součást televizního cyklu Playhouse´90. V roce 1962 natočil stejnojmenný film Blake Edwards s Jackem Lemmonem a Lee Remickovou. J.P. Miller má na kontě množství televizních scénářů (Vím, že se jmenuju Steven, Lindberghův případ únosu, Vaše peníze nebo vaše žena, Lidé od vedle).

Owen McCafferty adaptoval jeho hru, změnil její prostředí a jednající osoby tak, že hra získala další vrstvu - není už jen výpovědí o lidem, kterým alkohol zničil život, ale o nesplněných snech emigrantů. Mezi další hry autora patří Scény z velkého obrazu, Zavírací doba, Všude dobře, doma nejlépe, Mocho Mickebo a Zastřel vránu.

jso

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz