Dead Hands

Titul v originále: Dead Hands

Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 2 ženy 1

Howard Barker (Velká Británie)
DEAD HANDS (MRTVÉ RUCE)

2 m, 1 ž

Odehrává se v jednom pokoji, u rakve mrtvého otce. Protagonisty jsou dva bratři Eff a Istvan a milenka zemřelého Sofron.

Celý příběh se odehrává (snad) v reálném čase nad rakví mrtvého otce. Všechny postavy jsou dosti exaltované, tomu napovídá jazyk hry,ve kterém je propojena rovina lyrizující, obrazná se značně erotickými obsahy. Všechno jsou to jen planá slova, obrazy. Stále dokola se opakují nechutně pornografické fráze („měl jsem celou její kundu v puse, i maso, tekutinu, chlupy..."). Zdá se, že Eff mluví více, ale je jen „teoretikem". István se sice snaží dojít k nějakému řešení, ale marně. Vše je na úrovni mrtvých rukou - které jsou líčeny jako artefakty, mrtvé ruce Sofron, které objímají mrtvého otce. Jsou elegantní, ale bez ducha („Ty bezkrevné pozůstatky starobylosti").Ona sama o nich říká: „Po léta jsem ty ruce schovávala, nosila rukavice, nosila ruce v kapsách, šila jsem si na každé šaty a sukně kapsy. Styděla jsem se za ně. Ruce se změnily ve stroje." Ty její ruce jsou mimo svět jako je „mimo" ona, světu nerozumí. Bratři docházejí k tomu, že otec jim Sofron, která je křehká a něžná, zanechal jako dědictví, jako protiklad k jejich charakterům. Ale smysl se stejně vytrácí - text je plný tiků, plný opakovaček, plný beznaděje a podivných stále se opakujících rytmů.

jso

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz