Delirium

Titul v originále: Delirium

Autor: Ariel Dorfman
Žánr: drama
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 2 ženy 1

Ariel Dorfman (Chile)

DELIRIUM

2 m, 1 ž

V zemi nikoho, uprostřed válečné linie mezi zeměmi zvanými Constanza a Tomis, žijí ve svém domě Levana a Atom, manželé, z nichž každý pochází z jedné ze znepřátelených stran. Jelikož se ani jeden z nich nemůže (a ani nechce) vrátit ke svým příbuzným, nalezli si smysl existence ve službě padlým a jejich rodinám. Každá ze stran konfliktu je zásobuje neidentifikovanými mrtvými vojáky, Levana a Atom odeberou vzorky jejich DNA a přidělí jim číslo, a pak je pohřbí v okolí domu. Jednou, po válce, bude archiv jejich pohřebiště neocenitelným pomocníkem při pátrání po padlých členech rodin.

Toho dne se však v jejich domě objeví mladý muž, který se prohlásí za demarkační stráž. Jejich domem totiž prochází nová hranice mezi Constanzou a Tomisem, jak byla vytýčena při mírových jednáních. Rádio vzápětí skutečně slavnostně vyhlásí ukončení války. Strážník s sebou přináší ovšem i nový zákon, podle něhož se musí oddělení válečných stran striktně řídit. Z jeho absurdních nařízení mj. vyplývá, že Levana a Atom se se svými majetky musí vrátit do svých – neexistujících – domovů a dům má být srovnán se zemí. Levana a Atom se některým těmto nařízením švejkovsky podřizují, proti jiným bojují tím, že se pokoušejí Strážníka korumpovat – například nabídkou polévky.

K tomu, aby ho obměkčili a získali, mají ovšem, jak se ukáže, ještě další důvod. Strážník je podle nich jejich syn Marcos, který z domova v zemi nikoho utekl, když mu bylo patnáct. Strážník to popírá, tvrdí, že jeho rodiče jsou mrtví a on vyrostl v Constanze, v zařízeních, které ho připravovala na jeho poválečný úkol. Levana a Atom v zákonu vyčtou, že povinností Strážníka je převzít správu jejich pohřebiště. Strážník však přesto odmítá myšlenku, že by Levana a Atom měli zůstat s ním a s úkolem mu pomáhat. Nakonec přichází zpráva, že válka vypukla znovu. Strážník poprvé připustí, že by mohl být Marcos – jeho svět se však zhroutil, válka začala znovu, protože lidé nejsou schopni podřídit se zákonu, který jediný může udržet mír. Se slovy „Je pozdě“ opouští v palbě dům, aby se stal prvním padlým v nové válce. Levana a Atom mohou zůstat, jejich mise pokračuje.

Nejnovější (2010) hra chilského dramatika, žijícího od svého exilu v USA, zatím prošla sérií úspěšných čtení např. v USA a Jihoafrické republice.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz