Die Beichte

Titul v originále: Die Beichte

Žánr: drama
Jazyk: němčina
Postavy: muži 2

Felix Mitterer (Rakousko)

ZPOVĚĎ (DIE BEICHTE)

přeložila Magdalena Štulcová

2 m (1 chlapec)

Dekorace: 1 - interiér kostela

Muž jménem Martin vstoupí do zpovědnice, aby se vyznal z hříchu: pohlavně zneužíval svého syna. Má v úmyslu ukončit život svůj i svého dítěte, protože je přesvědčený, že není jiné východisko, aby se situace neopakovala v dalších generacích: i on byl jako dítě zneužíván. A to právě duchovním, ke kterému se nyní přišel po letech vyzpovídat. Martin se zpovídá jako zhřešivší a zároveň jako oběť téhož hříchu.

Smyslem této zpovědi, jak ji podává Felix Mitterer, není jen otázka viny, ale hlavně problém dosahu spáchaného činu. Otázku, co vůbec lze odpustit, zdali existuje nějaké rozhřešení, jaký smysl má pokání, si tu musejí položit oba muži.

Je to velmi současný pohled do nitra člověka. Autor nepsychologizuje, nesoustřeďuje se pouze na samotné provinění, sleduje člověka dál a nastoluje další otázky. Neboť je snadné soudit a odsoudit, je ale nesnadné zbavit se ran, hnisajících uvnitř jednotlivce i společnosti.

Autor zpracoval téma původně pro rozhlas a v nastudování ORF získala hra Prix Italia 2004. Poté rozhlasovou verzi přepracoval také pro jevištní uvedení.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz