Die Heimkehr des Verlorenen Sohnes

Titul v originále: Návrat ztraceného syna

Žánr: hra
Překladatel: Johanna Posset
Jazyk: němčina
Postavy: muži 5 ženy 2

Arnošt Goldflam

NÁVRAT ZTRACENÉHO SYNA

5 mužů, 2 ženy

K napsání hry inspiroval autora obraz Hieronyma Bosche. Také ona stojí především na jevištní obraznosti, s jejíž pomocí Goldflam vytváří symbolické jevištní situace. Jednotlivé obrazy jsou řazeny asociativně, zároveň však odpovídají následnosti životních období, jak se v něm odráží vztah Otce a Syna. Syn svůj svět teprve hledá - Otcův naopak vyrůstá z velmi konkrétních detailů každodenní reality , které opakováním a zveličením získávají na groteskní obludnosti. Scény v rodině jsou okamžiky Synových návratů a současně opakovaných útěků od velící autority Otce, která sama sebe považuje za neomylnou.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz