Djeca sa CNN-a

Titul v originále:

Autor: Amir Bukvić
Žánr: hra
Jazyk: bosenština
Postavy: muži 4 ženy 3

Amir Bukvić (Bosna a Hercegovina)

DĚTI ZE CNN (DJECA SA CNN-a)

přeložili Hasan Zahirović a Jana Alfabeta Cindlerová

4 m (z toho 2 hlasy), 3 ž

Významný dramatik Bosny a Hercegoviny Amir Bukvić (1951) podává příběh inspirovaný autentickými zkušenostmi několika účastníků válečných událostí. Jeho děj se odehrává v poválečném období, kdy se jihoslovanské státy dosud vzpamatovávají z několikaletých kolektivních a osobních útrap a svět se Snaží ukončit koloběh balkánských smutků.

V základu hry stojí novinové a televizní zprávy o dětech, které válka krutým způsobem postihla jak v Chorvatsku, tak v Bosně a Hercegovině. Hlavními postavami jsou Dora, dívka z Vukovaru (Chorvatsko), jejíž uplakaný obličej zaznamenala všechna média při natáčení uprchlické kolony po pádu Vukovaru, a Dino, mladík ze Srebrenice (Bosna a Hercegovina), kterého zachytily televizní štáby jako ustrašeného malého chlapce v davu vojáků, rozdávajících dětem bonbóny. Dora a Dino, dnes o pár let starší, se náhodně setkávají v Záhřebu – a pomalu se mezi nimi začíná rozvíjet něžné přátelství. Minulost je však dostihne, nedá jim pokoj ani po patnácti letech. Všechna jejich snaha porozumět světu okolo, bytostně přítomná v jejich rozhovorech (a dobře napsaných dialozích), ještě stále naráží na poválečná traumata, izolovanost, neschopnost adaptovat se v „dnešní“ každodennosti, vytvářející pro ně zcela nový rámec života.

Hra byla poprvé uvedena v roce 2006 v sarajevském Divadle mladých (Pozorište mladih). V roce 2008 vznikla inscenace v záhřebském Divadle Histrion (Kazalište Histrion), jejíž 100. repríza zde proběhla v lednu roku 2013.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz