Dnes zemřel Prokofjev

Titul v originále: Dzień w którym umarł Prokofiew

Žánr: hra
Překladatel: Jiří Vobecký
Jazyk: čeština
Postavy: muži 3 ženy 3

Monika Milewska (Polsko)

DNES ZEMŘEL PROKOFJEV (DZIEŃ W KTÓRYM UMARŁ PROKOFIEW)

přeložil Jiří Vobecký

10 m, 2 ž (možnost zdvojení rolí)

drama

Autorka popisuje těžké osudy slavných sovětských skladatelů, kteří střídají období slávy a uznání s obdobími zavržení a pohrdání. Příběh začíná paradoxem: Stalin i Sergej Prokofjev umírají ve stejný den a stejný den mají i pohřeb. Zatímco vzdát hold virtuóznímu skladateli se chystá jen malá skupinka umělců, zbytek světa oplakává Josefa Vissarionoviče. V tisku se objevují mnohaset stránkové nekrology a v květinářstvích u hřbitovů nejsou k dostání věnce pro obyčejné občany.

Tato bezútěšná situace se stává impulsem ke vzpomínkám Dmitrije Šostakoviče, který počínaje vzpomínkou na zemřelého Prokofjeva vzpomíná na své vlastní životní osudy: cestu ke slávě, Stalinovu kritiku (a jeho recenzi, psanou stejným perem, kterým podepisoval rozsudky smrti), krvavé výsledky velkých čistek, později počátek 2. světové války, blokádu Leningradu, získání přízně „věrchušky”. V hořké Šostakovičově zpovědi můžeme najít příčiny ztráty dávných iluzí.

Důležitou roli také plní hudební složka dramatu. Srovnání ukázek mistrovských skladeb s výtvory v duchu socialistického realismu tvoří bolestnou disonanci – je to realita, v níž ideologický kompromis ničí uměleckou svobodu a strach před represemi nutí snížit se k soudobým formám. Autorka s pietou respektuje aranžmá a scénografii, díky čemu může výsledek práce vzniknout až při studiu textu. Mimo základního tématu se autorka nevyhýbá ani tragikomickým situacím.

Hra může být realizována různými způsoby: s využitím orchestru nebo dokonce i sboru nebo bez orchestru s využitím hudebních nahrávek pouštěných z megafonů umístěných na scéně nebo také jako monodrama s využitím nahrávek různých hlasů. Je možné role různě spojovat, v případě monodramatu mohou být využity různé hlasy.

Hra se umístila v semifinále Gdyňské literární soutěže, získala druhou cenu v jubilejní soutěži rozhlasových her (2016) a byla nominována na cenu Prix Italia 2017. Polská premiéra se odehrála jakožto rozhlasová hra v březnu 2017.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz