Drachendurst

Titul v originále: Drachendurst

Žánr: hra
Jazyk: němčina
Postavy: muži 7 ženy 4

Felix Mitterer (Rakousko)

DRACHENDURST oder DER ROSTIGE RITTER oder SCHWARZ UND WEISS, GELD UND BROT, LEBEN UND TOD

(DRAČÍ ŽÍŽEŇ aneb REZAVÝ RYTÍŘ čili ČERNÁ A BÍLÁ, PENÍZE A CHLÉB, ŽITÍ A SMRT)

7 m, 4 ž

Mýtická hra na pomezí fantasy, pohádky a psychodramatu o stálém boji dobra a zla, lásky a nenávisti.

Bylo nebylo, žil byl jeden drak a ten vábil pomocí peněz chudé panny, ty si pak vzal za ženy, vysál z nich krev, vyrval jim srdce a nechal je sežrat zlým Jocherem.

Až do dne, kdy se mu do cesty postaví mladý a rytířsky naivní bijec draků Niklas. V lítém boji rezavý rytíř draka porazí a zachrání sličné panně Martě život.

Zasažen láskou k Martě už pak před sebou vidí Niklas jenom jeden cíl – vyrval Martu ze spárů Jochera. Ale společností oslepnuvšího panoše a jen občas úspěšného kouzelníka se vše komplikuje. A tak Niklas v boji s Jocherem podlehne a netvor pannu pozře. Jenže ještě je tu místo na zázraky – k životu ji opět přivede kouzelná laň...

V posledním, vysilujícím boji znepřátelených sil a elementárních protikladů zvítězí zářící zázračná víla nad temnými silami čarodějného vládce. Jeho smrt a znovuzrození jsou koncem i počátkem nekonečného boje mezi dobrem a zlem jakožto neutuchajícího boje lidského bytí.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz