Eins ist Noth oder Was tun wir heute?

Titul v originále: Eins ist Noth oder Was tun wir heute?

Autor: Manfred Weiß
Žánr: hra
Jazyk: němčina
Postavy: muži 3 ženy 3

Manfred Weiß (Německo)
EINS IST NOTH oder WAS TUN WIR HEUTE? (ŽIVOTA BÍDA aneb CO BUDEME DĚLAT?)
3 m, 3 ž
hra z assessment centra

V naší společnosti existují pouze dvě skupiny lidí - jedni něco dělají pro blaho všech a pracují, druzí práci nemají, jsou nezaměstnaní. Jedni mají málo volného času, jsou zapřaženi do pracovního procesu výroby pro cizí lidi. Druzí mají času spousty - dá se ale v tom případě mluvit o „volném čase"? První si o druhých myslí, že se nudí a že jsou příživníci. A jenom intenzivní společný motivační trénink může těm druhým ukázat, jak se zařadit do světa hodnot a norem. To, že jen málokdo z druhých zvládne postoupit do světa těch prvních, se rozumí jaksi samo sebou.
Šestice postav se schází na společném posezení u přijímacího pohovoru, nebo také „v assessment centru při motivačním tréninku". Zde se střetávají dva světy - svět pracujících a svět nezaměstnaných. Hra zobrazuje takovýto společný „trénink" uchazečů o zaměstnání, který je přerušován krátkými biografiemi zúčastněných - lidskými tragikomediemi zhuštěnými na 2 minuty vyhrazeného času. Pro nezaměstnané již ale není ve světě pracujících místa - „Existují dvě možnosti: buď člověk pracuje každý den osm hodin a má dovolenou - nebo je mrtvý!"
Hra měla premiéru v dubnu 1999 v Nationaltheater Mannheim v autorově režii.

Připravujeme český překlad.


Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz