Emma Regina

Titul v originále: Emma Regina

Autor: Mária Uhrinová
Žánr: hra historická
Jazyk: čeština
Postavy: muži 5 ženy 7

Hra o první královně na českém území, české kněžně Emmě. Naši předci, rolníci, měšťané, rytíři, šlechta, mniši -  celá středověká společnosti žila ve strachu. Víra je taková síla, že nutí člověka vykonat skutky lásky a velké oběti a na druhé straně je velice zneužitelná. A s tím vším se kněžna Emma ve svém životě potýkala.

Zamýšleným principem tohoto představení je divadlo na divadle - v rámci slavnostního vinobraní se uskutečňuje „svatební veselí“, jehož účastníci se mění na herce a v jejich podání, se od těchto „kejklířů“ dozvíme „o paní králce, co do krajů českých z dalekých franských zemí přišla a o tom, jak lid vezdejší pozvedla a milovala“. Ale taky o obyvatelích přemyslovských měst i vesnic, o tehdejším stavu společnosti a jeho rozvrstvení: o lidu obecném, o mniších, vojácích i urozených osobách.

Použité jevištní žánry: činohra se zpěvy, artistická, loutková a taneční vystoupení, pantomima, groteska apod.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz